adietar

Retour 

v. tr. dir.

'mettre à la diète, affamer'

BrevAmR3 9582: ni es tan frevols campios, / quan que fos fortz sos companhos, / que, si·l frevols lo podia / adietar a sa guia / abans qu'ab lui se combatess, / que laugieiramen no·l venquess