adesser

Retour 

v. tr. indir.

a. a 'assister à'

14e s.ManConsLimS 60,5: … les cossols, lescals totz temps deuran adesser a ladita enquesta, entroque aquela enquesta comensada prenga deguda fi

14e s.ManConsLimS 61,12: … fayta plenieyra enquesta del crim contra deguna persona de crim denunciada, a laqual enquesta les cossols deian adesser