adenan

Retour 

adv.

a. 'en avant, vers le côté qui est devant'

SHonSRH 1909: que per evesque volon sant Lionz, l'ermitan. / Ar si meton en questa inz per lo bosc salvaje; / … / li un queron a travers, li autre ad enant

SHonSRH 4728: Un jorn annet juguant per ·i· solier antic, / li trau son tut romput et ell cay adenant, / los nembres e la testa peceron al enfant.

SHonSRH 4487: … mays le ricx destriers / non si destreys anc per l'enfant, / sauta a travers et a enant

b. 'en avant [dans un mouvement orienté vers un but]'

ChastAmDeBarthStorIt 188,74: Mas qui passa qest fermal / E plus aenant non sal / A ferir fa res a mal

NTestLyonW 107,19: Et anantz d'aqui u pauquet azenant, vi Jacme de Zebedeu…

PassS 2058: Que lay lo veg de prop estar. / Lasa! no say co li deman, / O si ane plus aenant.

c. anar a. 'aller son chemin'

ÉvEnf3C 218: Senher – so dis – si Dieus m'aiut, / nos autres anam azenan / tot suavet am sest Efan

d. se empenher a. 'se mettre en avant, se pousser'

PCardV 34,28: e can vezon que·l baratz vai montan, / enpenon si ades mais azenan

e. traire a. 'faire avancer [fig.]'

RaimbVaqL 8,34: … m'esfortz / De servir e d'autras lauzors, / e de totz bons faitz trair' enan / de pretz e de lans' e de bran / [var. d'escut de lanzas e de bran / e de bon prez traire adenan]

GausbPuicS 3,64: N'Amalric, totz jors / Meillura vostra lauzors / Per qu'ieu en chantan / Trac vostre bon pretz enan [var. adenan]

GuirRiqL 11.1,12: Mas Dieus m'a dat saber / que, segon mon semblan, / trac lo ver ad enan / declaran so que dic.

f. se traire a. 'se lancer, s'engager'

GuilhPeitP 10,10: De lai don plus m'es bon e bel / non vei mesager ni sagel, / per que mos cors non dorm ni ri / ni no m'aus traire adenan, / tro qu'eu sacha ben de la fi, / s'el es aissi com eu deman

ElFonsR 11,2: De bon loc mouen mes chancons, / Per qu'eu me dei trair aenant / De ben amar totes saisons

g. 'devant les yeux, visible'

DebCorsS 19: Qe·l sens e·l saber es perdut / Con argent cant es rescondut, / Per que·m plas cant es azenan [ms. azenat]

h. 'à l'avenir, dorénavant'

CroisAlbMa 130,17: E nos si tant vivem veirem cals vencera, / … / E escriurem encara so que nos sovindra, / Aitant cant la materia ad enant durara / Tro la guerra er finea.

JaufreB 7221: Mais nu m'o letz araz comtar, / C'aenantz fai mellor ausir, / E per aquo vuel m'en giquir.

1059Rn 2:96b: D'aquella forza que es ni adenant sera

v. 1103 ProvenceChartPrB 10,2: … las forzas qui i sunt ni que azenant faias i serant

déb. 12e s.Pans 1:2,17: … non ti descebrai, ti Segnoret, ne·ls altres Kanonegues que oi sun en la maiso de sancta Maria, et adenant i seran…

déb. 12e s.Pans 1:3,6: … del Castel de Celedone et de la honor et del aver que la an et adenant la auran in lo castel

v. 1128 NîmoisChartPrB 25,3: … de las forzas que i sun ne adenant faias i serant

v. 1180 ToulousainChartPrB 185,13: … a Deu e a l'ospital de Jehrusalem… e al fraires que ara i so ni aenant i serant

fin 12e s. BigorreTGascL 18,26: e id forim sos homes ab ayso que auen, ne adenant acaptarent.

DocMillau2A sans contexte

i. per a. loc. adv. 'à l'avenir, dorénavant'

1195 RouergueChartPrB 290,8: … et a trastot lo covent d'Elnonencha, ad aquel que ara i es e per adenat [sic] i sera

1196 RouergueChartPrB 304,16: … lo monester d'Elnonencha e totz los abitadors que aras i sso e per adenatz [sic] i sserau

1196 RouergueChartPrB 305,5: … et a tot lo covent que aras i es e per adenat [sic] i sera

1200 MoissacChartPrB 334,3: … e a l'abad de la maio e al covent, ad aquel que i era ni que per aenant i sera

1234 LincouCartSelveOM 88A,5: … donam e girpem e deseparam totz los dregz… a la maio de la Selva e als seinors fraires que ara so ni per aienant i sserau

LPrivClôtM 3: E car la jurisdiction dels obriers es perpetuals, establiron aquist senhor obrier que li nom dels obriers que per azenan seran fag, per cascun an e per totz temps, se meton e sian escrig en aquest libre.

ChartClapB 72,5–6: E se plus val o plus poira per adenan valer lo digz miegs mazes… donam vos cascus el tot tota aquela maivalensa

LPrivManIC 25,10: E per tal que per azenant entre l'Espital e·ls homes de Manoasca discordia non venga sobre aisso, enayssi adordenam…

LPrivManIC 93,5: E si alcunas autras cauzas fachas i eran el temps qu'es passatz o se farian per aenant

LPrivManIC 133,26: De las dichas questions e de totas autras lasquals… movon o moure entendon o per adenant moure poyrian contra los davant ditz cavalliers…

CoutGontArchGir 7:56,25: … li habitans en la deyta bila… qui aras son e per aenant seran…

j. 'par la suite, plus tard'

RaimVidF 2,127: Adenan un jorn de pascor / c'aisi servia·l cavayer, / anet, car era costumier, / si dons vezer en son repaire.

k. per a. loc. adv. 'par la suite, plus tard'

SHonSRH 4197: Ar podes veser cals bens fon / de comenzar cesta mayson, / on tantos glorios cors sant / foron noyrit per azenant.

OpDév4OpDévD 307,30: Lo ·ɪɪ· frug que fay temor de Dieu en anima si es que la refrena e la guarda e la te segura de peccat e de tot mal de colpa que li poyria endeuenir per açenant.

SDoucG 2v: Cant li maires fon morta, muderon si az Ieras, e aqui abiteron per azenant tostemps.

SDoucG 29r: Anc pueis non ac malannansa el cap; ans ac bona e sana e sobrefort la testa per azenant lonc temps.

l. de… a., part… a., … a. 'à partir de'

v. 1160ChartPrB 96,3: … e·ls ·ʟxx· sol. estan panal. de las ·ɪɪɪ· setmanas part Sent Zoan aenant

v. 1200 ToulousainChartPrB 343,11: … e·n Peire d'Auriag deg l'en dar gazan a razo de dez e oches e del cab de l'an aenant

LPrivManIC 9,8: … e d'aquel temps aenant non sia tengutz ad alcun de penhora o de penhoras respondre

FueroEstH 45,31: Mais aquel qui deu peinorar, deu dire a la muiller de la fiança devant testimonis altresi, e pues ni la muiller ni los sirvenz de la fiança non deven defendre los peinz aiquel dia adelant.

m. d'aici a., d'aqui a., des aqui a. loc. adv. 'dorénavant'

CansAntSP 92: e cant so en batalha, qe torno al clapar, / om d'aqi adenant no los pot contrastar

LégCR 9,16: En eis pas ella se leva sus, sana e salva, e servi lur. E can se feron disnat, comandet li que tornes al legh. E des aqui adenant ella fon perfecha en l'amor de nostre Seinnor…

v. 1176 VelayChartPrB 156,2: … et ant o jurat qu'il d'aisi aenant re no i queirant

1182CartVaourPC 49,12: … en tota la sua seignoria vas on que la tenga de lui d'aici adenant, si co de vendoas et d'acaptes

n. per a. loc. adv. 'auparavant'

SHonSRH 4070: Sanz Nazaris avia mandat per asenant / en l'yslla de Llerins de la mort del cors sant. / E al iorn e a l'ora que iyll agron sauput, / al intrar de la gleyssa li frayre estavan tut

SHonSRH 4476: Si con ay dich per adenant, / le ricx homps non a plus enfant

SHonSRH 9489: Bell Segner Dieus, can gran honor / volgist far a l'illa cel jor / cant coroniest tantos cors sant / qu'eran noyrit per aenant / en aquesta sanct' abadia

o. per a. loc. adv. 'd'avance'

BertrCarbR 10,29: Totz homs savis garda per adzenan; / doncx veyas y, e cals es tos ressos, / e·l mal c'adutz fol e vils messios

LVVertRn 2:96b: Ells compro blat o vi… a pagar per adenant, ben mens la meytat que non val, per so quar pagon premiers lur deniers

p. 'de plus, en outre'

ÉvEnf3C 508: E Jhesu lur a respondut: / … / Apres el lur dis azenan: / …