abelimen

Retour 

n. m.

'plaisir'

GirBornS 11,21: … / Mas chant per abellimen / E per plazer de la gen

RaimCastG 1,28: E doncas, as tu sospeisso / que·t vuella d'amor tener pro, / si tot t'acuelh ab huelhs rizens / ni l'es vengutz abelhimens / que sias sos chantaire?

PCardV 33,6: Lo monz es aitals tornatz / qe·ls faitz governa poders / … / e falseza·ls senz / e los cors abellimenz

BertrAlAspertiTLir 4,38: qar vos es coms de valor e de sen / e coms de joi e coms d'abellimen / e coms onratz sobre tot' autra gen

DoctrRaimCastG 6,153: qu'ieu o fauc per emenda e per conparament / dels crois cantars c'ai fagz per mon abeliment