adautar

Retour 

1. v. tr. indir.

a. a. a 'plaire à'

GuilhPeitP 3,5: E dirai vos m'entendensa, de que es: / no m'azauta cons gardatz ni gorcs ses peis

GuilhSDidS 8,4: Mas er m'agr' ops bos vers o tals chanssos / C'azautes [mss. adautes] lieis cui faz lig' homenatge

GuilhBergR2 27,24: e nulhs hom no·s te per paguatz / de re si no l'azaut' e·l platz

RaimbVaqL 31,91: Cent cavaziers vos ai vistz heretar, / et autres cent destruyr' et yssilhar, / los bos levar e·ls fals e·ls mals baissar; / anc lauzengier no vos poc azautar.

FalqRomAG 17,25: Peccatz m'azauta que·m refresca, / que m'es pus dos que mel ni bresca

GuilhAug/BertrAurHarveyPPart 2:540,13: Bertran, mestier no m'azauta de sirven

UcSCircJS 5,3: Aissi cum es coinda e gaia / E cortesa e plazens / Ed azaut' a totas gens / La bella de cui eu chan, / …

SordB 43,1148: la terza adaut' als pros per dreg / e non es en si eis' adauta

SordB 43,1138: Tota dompna, qui be·s volria / far azautar als pros, deuria / esgardar las autras que·s fan / adaut per aver pretz prezan

GuirRiqPadenPast 134,23: «Toza, mot m'agrada / quar vos ai trobada, / si·us puesc azautar

DonPrM 818: adautar – valde placere

RazoSavMaulVidasBS 223,6: En Savaric, can vi la dona, azautet li mot a meravilhas e preget la d'amor.

FlamG 1968: Trobat a so que demandava, / e dis a l'oste: «Cist m'asauta, / car es majer e plus adauta.»

FlamG 6002: car Flamenca retornara / als bains tot' ora quan volra, / e soven si fara malauta / quar tals malautia l'asauta

FlamG 8083: e·l repropiers dis: «Si m'asautas / non es tot em pelz ni en gautas», / quar tals es grans que non es pros, / e tals es paucs qu'es vigoros

b. adauta a [+ inf.] impers. 'il plaît à qn (de), il semble bon à qn (de)'

JaufreB 4136: Si·us asauta, vos lo qeres, / Qe, se m'ajut Deus ni sus sans, / No auretz m'amistat enans / Tro qe·l m'ajatz tornat aisi

AuzCassS 3433: Enquera faretz, si·us azauta / una metzina qu'es azauta

FlamG 4522: Flamenca, el lieg s'es colgada; / [… lacune] / que·s disne si tost non l'asauta

FlamG 6062: E donc, domna, bainas vos i, / si·us asauta, cascu mati, / qu'eu o met ben en vostr' asaut.

1125 MontpellierPfister3 116 n. 2: que ad illis n'adaut a prendre

1164 RouergueChartPrB2 372,7: mas eu Arnalz i retenc a mos altres efanz lo meig cart del blat e la caza quant lur adautara, e vos devez i atressi cazar per vostra voluntat

1167 RouergueChartPrB2 375,18: … esters aquo que nostre paire i a retengut, zo es lo megz quartz del blat e lla caza quant nos adautara

1168 RouergueChartPrB2 378,13: … vos non o avez a vedar ni a contrastar quant a nos adautara

1170 RouergueChartPrB2 385,16: Et eu Arnalz e·il mei devem devendre lo bosc del mas, e qui·l vos taillava ni·l vos emblava, avem i nostre ban se·nz adauta, esteirs elz vostres homes et en aquelz que ab vos estarau, e podem cazar el bosc quant nos adautara.

1178 RouergueChartPrB 162,18: … avem ti acuillit el be faig de la maiso e nos devem ti recebre ella maiso quant a te adautara

1188 AlbigeoisChartPrB2 493,7: … e se al maestre ni a lui adautava, qu'el receubes… las doas partz e la maio

v. 1190 RouergueChartPrB2 503,66: Lo mas d'a l'Escura dona de ces… en aost ·ɪ· porc de ·ɪɪ· sol. raimundengz et arberc ab tanz omes co·nz adautara

1198 CastraisChartPrB 322,11: E Bertolmeos de Baure a m'en tant donad de son aver que a mi n'es ada[u]tatz a penre…

1198 RouergueChartPrB2 530,7: Et avetz no·n donat pretz que a nos adautec a penre et a vos a donar

1234 LincouCartSelveOM 88A,5: … et ill au no·ih donat escambi que a nos adautec a penre, zo es a saber…

1438 OloronLuc 201 n. 3: e si a lad. Mariane lod. penhs no adautabe, aqueg se pusque far solber et pagar lad. some quant lo playra

2. v. pr.

a. 'se plaire [l'un à l'autre]'

PassS 489: Ma mayre azautec se de mi [c.‑à‑d. de Judas] / E heu d'ela atresi. / De tal guiza nos azautem / que aqui meteys nos ajustem

b. s'a. de 'être charmé de, aimer, trouver goût à'

GuilhPeitP 6,18: e conosc be celui que·m ri, / e sels que s'azauton de mi / conosc assatz: / e atressi dei voler lur fi / e lur solatz

RaimbAurP 21,44: Ma chanssos non vuoill que saut / Mas per celz de cui m'azaut. / Per enseignamen m'azaut / De moutz qe·m fan de lur chaut.

RaimbAurP 24,41: Er fenisc mo no‑say‑que‑s'es, / … / E diga·l, can l'aura apres, / Qui que s'en vuelha azautar.

GirBornS 49,22: Q'ieu m'entrametrai / D'aisso qe m'eschai; / Qu'eu no m'azaut de trop sen / N'en trop foudat no m'enten.

ArnDanE 9,32: bos motz segrei / de lieis don tan m'azaut / qu'al sieu servir / sui del pe tro c'al coma

ArnMarJ 8,43: Mos Gens Conquis, jois e pretz e solatz / vos tenon gai vostre cors e joios, / per qu'om no·us ve que no s'azaut de vos.

FolqMars/TostHarveyPPart 1:368,6: … / empero no·us fay veiayre / que·us am ni qe s'azaut de vos

RaimbVaqAimBelD 19,31: E quar hieu tan non valh / Cum al sieu pretz cove, / Am lieys, et azir me / Quar m'en suy azautatz.

MongeMontR 11,27: e quan truep escassier mati / m'enueia, e d'orp atressi, / quar no m'azaut de lor cami

GavG 1,16: Me dis: «Senher, cossi·us avenc / Que·us trastornessetz sai vas mi? / Quo·us etz tan de mi adautatz?

GuirCalE 9,51: … / Tan m'en fan l'ueill azautar. / A! qui es tan azautada!

AlbSistB 10,10: E car miei huoill la m'ant tant abellida, / sapchatz de lieis me sui mout asautatz

CadZ 2,34: Tant m'agrat de [var. m'azaut del] vostr' estatge, / Don', e tan mi son plazen / Tuit vostre captenemen, / …

RaimVidC 447: anc non ac en la cort baro, / … / de las novas no s'azautes / e per bonas non las lauzes

SordB 24,28: Car sol si sap peigner et afaitar, / e car se feing tot jorn non sap de que, / e car se sap torser e remirar, / cre qe·is n'azaut tota dompna de se

SordB 43,1159: … / que no es adauta de re, / ni fai ni dis azaut nul be, / per qu'om bos azautar s'en deia

DPradM 5,31: si·us azautatz d'ome cortes, / n'Ugo Brunenc non laissetz ges!

AnonSuchDenkm 337,16: e non estorz hermitans ni templers / ni mercader qui vegna devas Francha, / per qu'eu vos ai fait enoi e pesanza, / que no m'adalt d'ome d'aital mesters

AmSescSansTDid 3,439: senhor on fin pretz grana / vos donaray cortes, / un comte gent apres / de cuy m'azaut e·m pac

JaufreB 3806: Mais eu no sai jes, per ma fe, / Sun cor, s'el s'asauta de me.

SÉnimB 136: mas davan totz un n'elesquet, / celuy de que plus s'azautet, / a cui el sa filha dones

VidaPCardVidasBS 335,3: E quant fo vengutz en etat d'ome, el s'azautet de la vanetat d'aquest mon, quar el se sentit gais e bels e joves.

FlamG 6598: Mai cil autre que baizar podon / a lur guisas, e puissas rodon / ades entorn per las faissolas, / non s'asauton d'aitals escolas.

BrevAmR2 4142: quar deu esser malicios / et en tot be far perezos, / tristz, tart alegres, pauc rizens, / … / e deu s'azautar d'agruras / e de negras vestiduras

BrevAmR2 4182: e deu s'azautar majormen / de blau que d'autre vestimen.

EstherNM 387: De belas donas s'azautava

PassS 487: Ma mayre azautec se de mi [c.‑à‑d. de Judas] / E heu d'ela atresi.

PassS 916: E car conosc que es bos e pros / E m'azauti tan fort de vos, / Atant vos dic que es gran l'azaut qu'ieu ai

c. s'a. de [+ inf., + n.] 'se plaire à, aimer'

PistHB 5,33: No vuelh en cort ses joy intrar / ni ab baron desconoyssen, / ni no m'azaut de trop janglar / ni de companha d'avol gen

FolqLunT2 6,20: … a fin aman humil, / quan lo troba lial, non en re vila / que no s'azaut ja de far cauza vil

JaufreB 6579: E·l reis, con francz hom debonaire, / Lo melhor c'anc nasques de maire, / Asauta·s mais de perdonar / Totz temz que de sobreiras far

JaufreB 6650: Encara·us ne fara vergonna. / E puesc vos o ben en ver dir / Q'el non s'asauta de mentir.

BrevAmR2 4454: … cilh que so / curos de percassar lur pro / e volon riqueza culhir, / no s'azauton de trop dormir

ReglTrMarshRaz 62,159: Tan a mi dons cors azaut / Que d'altr' amar no m'azaut. / Primers azautz es nomen e·l altre es verbs.

d. 'se délecter'

LanfCigB 4,42: E pos tant me sui azautatz, / S'azautz iois me·n es destinatz, / Per merce la prec no·l m'atart.