adautat

Retour 

adj.

'charmant'

GuirCalE 9,52: … / Tan m'en fan l'ueill azautar. / A! qui es tan azautada!

SordB 43,1145: L'una es azauta et adautada, / e l'autra es desazautada

FlamG 7234: quar meillor ren nom poc vezer, / plus douza ni plus faissonada, / plus plasent ni plus adautada