adautamen2

Retour 

n. m.

a. 'grâce, charme'

SordB 43,1161: la terza, qu'a de pretz enveia / que gran adautamen non a / en si, pero a la gen fa / tan quan pot amor e plazer, / deu om amar e car tener

SordB 43,1151: pero la quarta desazauta / a totz ab gran azautamen / de cors e de captenemen

b. 'chose qui plaît'

TezJB 235: De rethorica sai per bels afichamens / Colorar mas paraulas e metr' azautimens [var. e dir adautamenz]

c. esser en a. de 'dépendre de la volonté de'

ForsBéarnOG FG137: … si un homi deu dar diers ad autre et an ne judyament passat, et lo bayle n'a a ffar penhere, es en adautament deu deutor ['créancier'] si obrira las portas ab estaques o si las barrara