aculhen

Retour 

adj.

a. 'accueillant, affable'

DonPrM 2161: aculens – lete recipiens

b. gen, ben a. 'accueillant, affable'

AlbSistB 10,18: Tant es bella, gaia et eissirnida, / gent acuillens e d'avinen solatz, / q'ieu no la vei no·m teigna per pagatz / tant es gaia e de bos aips complida

SordB 43,191: qu'esser puesc totz jornz ses engan / … / ben acuillenz e gen onranz, / umils e ben aparianz, / …

c. mal a. 'peu affable, désagréable'

MongeMontR 8,21: Et hom m'enueia trop iros / e companhia de guarsos / e cavaliers mal aculhens.

BrevAmR3 12328: e si so en prelacio / tantost prendon elacio / e son avar e descauzit, / mal aculhen e mal noirit