actora

Retour 

n. f.

ᴅʀᴏɪᴛ 'femme titulaire d'un droit réel [sur un bien]'

1332 Mont‑de‑MarsanTLandM 27,4: … ·ʟ· libres de bons bordales… E l'en mes lo dit maestre Bernard a la dite done abadesse… e l'en fedz e l'en establi vertadera seynhora, actora e demandadora, cum en lor propria e en lor medeyssa causa