acordier

Retour 

n. m.

a. 'paix, concorde'

CroisAlbMa 202,84: Pero si l'Apostolis ni la Glieiza volgues / Ques entre vos e lor fos acordiers ni bes / …

CroisAlbMa 201,89: Totz temps m'aura Toloza e·l coms a frontalier, / Que ja non aurem trevas ni patz ni acorder / Entro qu'ieu la comquera o que ela·m comquer.

b. 'convention, arrangement'

PAlvF 20,10: Qu'ie·m tenc l'us e·l pan e·l coutel / de que·m plas apanar las gens, / que d'est mestier s'an levat capairo, / ses acordier, que non rompa·l semdiers

RaimMirT 21,37: Dona, no sui tant autius / Qu'encaras, totz escarnitz, / Lo coven, qe·m fo mentitz, / No tengues de vos a feu. / Totz acordiers m'en seria onratz

MongeMontR 2,5: Aissi cum selh qu'a plag mal e sobrier / … / e metria tot lo plag voluntier / en dos amicx per far bon acordier / del plait d'amor hai eu fag atrestal

CroisAlbMa 14,6: Cassanhol asetja l'ostz… / … / No sai co s'en partiro ni cals fo l'acordier.

CroisAlbMa 186,72: Aital acordier fero entr' el e n'Azemar / Del filh e de la filha novelament fermar / Per que l'us no posca l'autre decebre e galïar

CroisAlbMa 186,57: Mas pero, s'ieu podia bon acorder trobar / … / Lo ric castel de Lorda me faria hom lhiurar

1181 AlbigeoisChartPrB 191,3: … eu R. Matfres… vengui ad acordier ab Ugo Tinel lo capella, dels contrastz que avia ab lui. e l'acordiers es aitals…

1183 ToulousainChartPrB 203,1: Aizo es carta d'acorder que fau Siquardz de Pug Laurens et Isarns, sos fraire, ab Peiro de Tripol… E l'acorders es aitals… que…

1192 RouergueChartPrB 266,23: et ai jurat sobre s. evangelis tocatz que enaissi o tenga con desobres es escrig e que ja escontra aquest acordir non an. Et aquest acordamentz…

1192 RouergueChartPrB2 509,5: e la fis e l'acorders es aitals que Emergaus Oalrics asols e guerpisc…

1198 RouergueChartPrB 316,18: De totz aquestz acordiers son testimoni pregaig d'ambas partz R. Ameils…

1199 RouergueChartPrB2 532,15: Et aquest acorders fo fags lo dia de la festa sang Laurens…

1200 AlbigeoisChartPrB 342,1: Aiso es carta d'acordier que a faig n'Arnauts de Cabannas…

v. 1200 AlbigeoisChartPrB 345,6: e venguem ne a fi et ad acordier, e la fis e l'acordiers fo aitals que…

1222ChartAgenMT 19,11: Pero si contrast fo… que aco fos determenad per acordir o per drech

1226 MoissacLv 3:445b: E l'acorders… fo aitals: que·l senher abbas assols e fenig e perdoneg a tots los predichs proshomes…

1247CartSelveOM 35,9: … lo contrast que era entr' en P. de Casanas e la maio de la Selva… fo pausatz em poder… d'en R. Bernat de Taiac… Et el a o adobat… e eu P. de Casanias sobre diegz ai autreat e faig e jurat marves sobre S. Evangelis aquest acordier

1297 DoatArchGir 7:32,22: Item, establiro e acostumero que negus coties no fassa acordi ab… ni·n prendra alcu servisi ni alcu acordier… ni ab negu home no fassa autre acordier, ni aultre covent

c. faire a. 'conclure un accord'

CartNDPontT 5: Seguentre ayso, P., sos cosis, que·y demandava la meytat, fetz acordier ab la Mayo dal Pon d'ayso e de tot quant querre ni demandar podia…

1182 DoatRn 2:482b: Avem faig acorder ab l'abat

v. 1190 RouergueChartPrB 246,2–3: Conoguda causa sia qu'enz Uc, lo coms de Rodes, e·nz Ricartz… feiron acordeirr per dreig entre·lz fraires de Bona Cumba e n'Ugo Brunenc de contrast qu'avio entre lur…

1197 RouergueChartPrB2 526,2: Sia causa conoguda a totz qui auzirau aquesta carta que eu Ademars Trenqueirs feig acorder ab n'Ugo d'Oneth… de tot aquo que tenia…

d. venir a a. 'arriver à un accord'

CartNDPontT 8: Seguentre ayso, sia saubuda causa que Daurdè Mantellis fasia demanda en aquesta fazenda, e lhi frayre de la Mayso vengro ne [a] acordier ab lui…

v. 1180CartSelveOM 61,2: … eu P. de Castelnou, lo donz, so vengutz ad acorder ab la maio de la Selva… delz demanz que eu fadia…

1181 AlbigeoisChartPrB 191,3: Conoguda causa sia… que eu R. Matfres… vengui ad acordier ab Ugo Tinel lo capella, dels contrastz que avia ab lui…

1185CartSelveOM 60,9: de totz aquestz demanz sobre digz que eu fadia a la maio de tot son vengutz ad acorder

1192 RouergueChartPrB2 509,5: et auzidas las razos davas ambas partz, fero los ne venir a fi et ad acorder, e la fis e l'acorders es aitals que…

1199 RouergueChartPrB2 532,3: … eu Guillems del Pug et eu Guillelma de Compeire… venguem ad acorder ab en Ugo de Roels d'un escambi que fezem entre nos…

v. 1200 AlbigeoisChartPrB 345,6: e venguem ne a fi et ad acordier, e la fis e l'acordiers fo aitals que…

e. 'avis'

GuilhBarraG 2254: vec vos venir lo latinier / e·l ·ᴄ· qu'eran d'un acordier / ab l'amirat e d'un talan

GuilhBarraG 4198: … ques al rey platz / la batalha d'un cavalier, / e tug em d'aquel acordier