acoratjar

Retour 

1. v. tr. dir.

a. 'encourager, affermir'

SFrancA 13.9,2: Tu portas la senhera de l'Altisme Rey, a l'esguardament de la qual totz los batalhiers de la ost divinal sian acoratiatz!

14e s.ManConsLimS 45,38: … la bona e lausable devocio d'aquel poble et homes sia acorai[a]da e de be en mils sia creguda

b. a. alc. a [+ n., + inf.] 'encourager qn à, inciter qn à'

SFrancA 5.1,1: Quo adoncas esguardes lo baro de Dieu, Sant Frances, motz homes esser acoratiatz per son bon exempli a portar la crotz de Christ ab fervent esperit…

SFrancA 13.2,4: … el fos ia frevols del cors, ges per aquo no fo espaventatz, mais a suffrensa de martiri pus vigorosament fo acoratiatz.

SFrancA 14.1,2: Per que… el fazia porta son cors mieg mort per las ciutatz e los castels entorn, per so que el acoratges los autres a portar la crotz de Christ.

c. a. alc. de [+ inf.] 'encourager qn à, inciter qn à'

SFrancA 3.6,1: Empero lo baro de Dieu per lo auziment d'aquesta visio… plus fort fo acoratiatz contra la adversitat de l'antic enemic e de predicar plus ardentment la gloria de la crotz de Ihesu Christ.

SFrancA 5.2,4: Car per certa esperiencia avia apres per aspreza esser espaventatz los demonis, e mot pus fort esser acoratiat de temptar per cauzas delicadas e molas.

2. v. pr.

s'a. (a + inf.) 'se déterminer (à)'

SFrancA 3.3,1: Pueys, creyssen la fama del baro de Dieu… van se acoratiar ad exempli de lu alscus homes a far penitentia…

SFrancA 5.1,1: Quo adoncas esguardes lo baro de Dieu, Sant Frances, motz homes esser acoratiatz… et el se acoratiava, ayssi quant bon guisaire de la ost de Ihesu Christ, quo el pogues venir a la palma de victoria per autesa de novencuda vertut.

3. acoratjat p. p. /adj.

a. 'encouragé, animé'

SFrancA 5.4,8: Et encara ab sobremervelhosa fervor d'esperit acoratiat, uberta la cella, yssic defora en l'ort tot nut, et en la gran neu cabussan son cors nut…

SFrancA 9.7,4: Adonx lo cavalier de Christ, Sant Frances… azordenec penre son cami, no espaventat per paor de mort, mais acoratiat per desirier.

SFrancA 4.1,1: Garnitz et acoratgiatz Sant Frances per la sobirana gracia e per la auctoritat papal, ab mota confizansa vays la val de Spolet pres son cami

b. a. a [+ n.] 'déterminé à'

SFrancA 6.2,3: Mays quant hac recobrada quiacom las forsas del cors, lo veray menesprezador de ssi meteys, acoratiat a la alta onta de sa carn…

c. a. de [+ inf.] 'déterminé à'

CroisAlbMa 204,131: … lo Borcs e la Ciutatz / Son aisi tuit essems d'anar acoratjatz / Que desobre la gata i aura tans colps datz / Que de sanc ab cervelas n'er lo campsa enjoncatz.