ab

Retour 

prép.

A. indique un rapport entre personnes, en marquant

a. la compagnie, l'association: 'avec, en compagnie de, à'

PAlvF 19,83: Que tan l'am de bon coratge, / c'ades soi, entre dormis, / ab lui…

BernVentA 7,49: Fin' Amor, ab vos m'aparelh

RaimbVaqL 11,14–16: et ai ab vos fait maint cortes barat, / qu'en maint bel luec ay ab vos dompneyat; / et ai ab vos per guerra cavalguat

Ad/RaimMirHarveyPPart 1:2,20: e joves ab joves van

MongeMontS 41: Don non es sols ab xxx pars

GuirCalJeanrTrGasc 46,47: Doncx si en bon esper / Estan li servidor / Que servon bon senhor, / Non dey esser blasmatz / S'ab vos vuelh remaner

SFoiHA 236: Si llui non ei, non poiss guerir. / … / Ab lui voil ridre e gaudir.

CroisAlbMa 125,2: Ambe cent cavalers, intre a Montalban

NTestParW 93,31: E Peire respondia: «E si mi convenia morir abbe tu, non te rennegaray.»

SHonSRH 912: e tramet mi breument e mi met en la via / on sant Caprasis es abe sa conpaynia!

SHonSRH 1390: … / on estava caytius Karlles, le fiyll Pepi, / abe motz Crestians qu'eran pres atressi

NobLeyçD 337: E dis a li seo apostol e a li autre ensegador, / Que entro a la fin del segle fora totavia au lor

MystSEustG 1287: Hou [éd. Hon] mi, tu non perdres ren.

MystSMartG 325: Que puisque ou [éd. on] nos istare / Ung pauc mays…

960Rn 2:10a: Adjutor t'en serai ab ti e senes ti

1317/18CConsMontfL2 6.440: … aqueus desus dits se dineront en nos e B. Tondeire e lo chatelas e…

b. l'interaction coopérative ou conflictuelle: 'avec, contre'

CercT 5,37: Non a valor d'aissi enan / Cela, c'ab dos ni ab tres jai

BernVentA 7,20: c'aras s'ajoston li savai / e l'us ab l'autre cosselha / cossi fin' amors dechaya

BernVentA 13,39: que s'ab lauzengers estau mau, / greu·m poiria d'amor jauzir

FolqMarsSq 4,22: Mas trop m'a adirat Amors / car ab Merce si desave

GuilhMagBertrBornG 47,3: Mout mi plai quan vey dolenta / La malvada gent manenta / Qu'ab paratge mou contenta

FalqRomAG 2,23: q'en breu de temps m'auran li sospir mort / se eu a vos en chambra no·m deport

GuilhMontR 4,18: qui ara·us falh / may ab vos no s'acuelha

SLégL 190: Donc oct ab lui dures raizons

BoeciS 194: Ella ab Boeci parlet ta dolzament

BoeciS 253: Cel bona i uai, qui amor ab lei pren

JaufreB 9480: «Con Jaufre?» lo rei li respon. / – Seiner, el es, si Dieus mi gar, / Que·l vi ab Galvan abrassar

BarlH 4,12: l'amor que solia aver an tu

VertDB 88a: car ilh nos recuncilia a Dio e au tota la cort celestial

B. indique un rapport de lieu, en marquant

a. la demeure, la résidence de qn: 'chez'

GuilhAug/BertrAurHarveyPPart 2:542,37: N'Augier, tost auretz trobat so que sercatz / que ab cascun intras manjar descovidatz

FlamG 444: ab vos albergon cist baron

FlamG 4170: Be·m fora melz esclava fos / ab Erminis o ab Grifos

SHonSRH 2228: … le santz humilment / los baysa e·ls enbraza e·ls acueyll abe ssi

SJacA 212: Anbe ta mayre restaras / Et conpanha tu li faras / Entretant que ieu retornaray

b. la proximité par rapport à soi‑même: 'avec [soi], sur [soi], en [soi]'

GuilhPeitP 11,36: e pos a Dieu platz, tot o acueill, / prec Li que·m reteng' am Si

GuilhAdA 2,20: Atressi, cum ieu mais d'albir / N'ai, ab mi, plus fort en cossir / De dir e de far sos talens

ElBarjS 2,39: quar fols hom a greu sen ab se / tro sa foudat lo maca e·l castia

AdNegG 44,41: Dompna, merces si' ab vos

FlamG 3970: e mena·n sa moiller ab se

LegAurT 206,5: E quant sanh Alexi ho vi, el dis am se meteys…

c. la proximité ou la présence: 'près de, auprès de, devant, en présence de'

GirBornS 14,47: Quar sobr' autra re / Deu gardar, sivals / S'es amics corals, / No·n gap ab autruj

FolqMarsSq 7,26: car cel c'ab plus fort de si·s desmesura / fai gran foldat…

BoeciS 143: Molt lo laudauen e amic e parent, / c'ab Damrideu se tenia forment.

BarlH 11,3: e manifestet si ab luy

d. la proximité de qn qui représente le point de référence d'une activité, d'un engagement: 'auprès de, vis‑à‑vis de, en s'adressant à'

BernVentA 19,18: Truans volh esser per s'amor, / e cove c'ab leis aprenda

GirBornS 47,47: E mos apeus, / Car es ab fortz seigniors, / No·m fai mas desonors

BertrBornG 23,26: Q'a Vilamur, / En Tolsa·l tenon per prejur / Tuich cill ab cui s'era plevitz / Car los a per paor giquitz

FalqRomAG 2,10: Ma bella dompna, a vos me valla Deus!

RaimCastPCardL 60,8: Que cobeitatz a tant sazit en brieu / Lo mon que no·i cor dregz ni temon Dieu / Ni no·i trob' om merce ni chauzimen / Ni vergoinha ab lo plus de la gen.

SLégL 239: Il nos aiud ob ciel Senior

SHonSRH 4833: … «Que mi vols donar / si abe Dieu puesc acabar / que tos fiyllz veyra clarament?»

ÉvNic3T 125a,1: Nos… volem saber am vos autres si sabes re de Jhesu de Nazareth

SFlorB 16,7: re non acabava amb ela per blandimens

fin 15e s.CartMirP 257,29: … et informatios feytas am personas non suspeytosas

e. la présence sur un plan mental: 'dans l'opinion de, aux yeux de'

ÉvNic3T 102a,11: Donc am vos autres es totz homs sos discipols que·l razone

f. le rapprochement: 'chez, à'

PAlvF 15,63: hueymais el mezeys m'es guitz: / no·us pes s'ab vos non repaire

ElBarjS 5,12: Amors me ditz que bon esper: / puesc leu ab fin ioy avenir.

GirRoussH 889: E trait sos meillors omes ab un consel

BarlH 44,31: Et el avia la messa an son filh

LegAurT 278,7: e aquela nuech En Guiraut fonc desliurat… per que anet am son frayre e dis li…

LegAurT 304,2: E una peyra preciosa tombet daval cel el calici, ayssi que·l rey la fes penre e metre am sas autras reliquias.

C. indique un rapport de simultanéité, en marquant

a. l'addition: 'et, en plus de, ainsi que'

BertrBornG 1,16: Pel saur, ab color de robina, / Blanca per cors com flors d'espina, / Coude mol ab dura tetina, / E sembla conil per l'esquina

GuilhAug/Guilh2GuilhAugC 4,42: e l'escriptura di / que Salamons pres enaisi / lo sen, pueis ac l'aver en sa bailia / ab lo sen…

SLégL 157: Am las lawras li fai talier / Hanc la lingua…

HistSainte2HistSainteLR 1:196,18: … eran agut espesatz e mors son payre e sa mayre ambe motz autras [pour ‑es]…

1290 PamplonaCierbide 177: aup la mia demeya

1363Pans 2:69,41: per ·ja· dorca de tera anbe ·ja· cayseta de sap, vj s.

1428Pans 2:133,16: Lo dit jor ay fait far una caisa; a costat, enbe pega e cordas, fl. ɪ, gros x.

1492Pans 2:240,32: Une petite caysa en ᴠɪ megans que lo corbescel se tire comme ung tirador: s. ɪ.

b. la rencontre, la réunion: 'avec, à'

FlamG 1841: … esperansa… / … que·s mescla ab paor

FlamG 4840: … Guillems recorda / sos motz, e l'un ab l'autr'acorda

FlamG 7480: Ab lo senescal de Sanliz / … s'encontret

AlbucGL 264,11: e fay adhirir la camba am la coyssa, e aprop lia aquelas emsemps am una benda

MervIrlU 6,23: Neguna malicia no se fa amb aquela de la fenna.

c. l'accompagnement: 'avec, à, garni de, muni de, portant avec soi'

GirBornS 56,22: C'aissi cum pros es guitz / A [var. Ab] bon pretz, qe·l cabdel / E·l cresc' e·l par enan, / …

BertrBornG 17,76: Domna ab cor avar / De prometr'e de dar, / Puois no·m volez colgar, / Donases m'un baisar!

JaufreB 109: E foi lo Bels Desconogutz, / E Caraduis ab lu bras cort, / Tug aquist foron a la cort

FlamG 340: li bisbe, l'abat ab lur crossas

SHonSRH 986: e trametra ab ellz / Horion del Lausat, / un noble apoestat, / ambe mot gran conrrey, / si con tagn fiyllz de rey

PrJeanG 110.10: En laqual prohensa… es una illa an grantz montz en losquals habitan femenas en gran estatura e an barba que lur ven tro als pes

PrJeanG 487.46: E entorn aquellas colompnas ha albres pendens ham rams d'aur e fulhas d'aur.

1356Pans 2:50,12: per un brandon a servir Nostre Senhor en la capela de sant Siforian… ambe ɪɪ sires que li ac mais per la festa de nostra dona de septembre…

1492Pans 2:238,35: I mortier de fusta em son piston per piquer conserves: s. ɪɪ.

1545 H.‑AlpesDocMidiM 463,33: Et primo unno meyson e grango ou derier, oube lo cortillage…

d. la comparaison: 'en comparaison de, auprès de, à côté de'

GirBornS 68,50: Amichs Bertrans, qui es conoissens tan, / Paucs en conosc c'ab vos vaillon un gan.

SordB 12,38: Que quan remir sa color, / que par flors ab neu quan chai, / …

JaufreB 5921: … / Non escaparas ab la vida. / – Mouta menasa ai ausida / Ab aqesta», so dis Jaufres

FlamG 1710: neis Daniel que saup ganren / no·s pogr'ab lui penre per ren

e. la concomitance: 'pendant, par'

BernVentA 44,5: Flor blancha, vermelh' e groya / me par la frejura, / c'ab lo ven et ab la ploya / me creis l'aventura

GirBornS 13,4: Que l'autrier vinc en un vergier, de flor / Tot gen cubert ab chanz d'auzels mesclat

GuilhMontR 12,1: Ar ab lo coinde pascor, / … / vueilh far ab coindia / chanso tal qe sia / plazens als enamoratz

GirRoussH 443: Ab aiqueste paraule Gerrarz s'enprent.

AuzCassS 537: Lo matinet, ab la frescor, / can son deju e ses calor

FlamG 3775: van a l'ostal et an sopat / ab jorn…

LegAurT 152,18: Et adonc el venc e trobet lo sieu cors… e portet l'en en sa viala, am mols de miracles que son cors ac fachs, e fes lo sebelhir onradamen.

1393LettMercD S3,5: que deluns al sera poguesen far vella, que anb' aquest bon tens poguesen anar a Saona

f. la motivation, la cause: 'étant donné, à cause de, par'

GuilhPeitP 10,1: Ab la dolchor del temps novel / foillo li bosc, e li aucel / chanton, chascus en lor lati

GirBornS 31,71: C'ab entendedors bauzas / Torn' en recreenza / Cortesi' ab gaug venguda

BertrBornG 15,28: Que plus es francs, larcs, e privatz, / Fe qu'eu vos dei, / Rics hom ab guerra que ab patz

BertrBornG 23,6: … / C'ab mal agur, / … / Sai venc lo reis, don es aunitz, / Esser soudadiers logaditz

MongeMontR 15,15: era no·y puesc cossel donar / ab los malvatz

JoanEstV 11,1: Planhen ploran ab desplazer / ez ab gran trebalh, las, qu'ieu ay, / fenisc mon chan…

GirRoussH 4376: Ne sai o a l'orguel u o l'aïr, / Per pau ne conmenca ben fo arvir.

BarlH 20,15–16: ton payre an sa gran mescrezensa et an sa gran maleza los liura a mort

g. la concession: 'malgré'

GirBornS 25,44: E par, per qe m'en desesper, / Plus esser ver / Als [var. Ab] bels ditz et als [var. ab] bels semblanz / Que m'a ia braus et orgoillos

ArnDanT 9,48: c'ab tot lo nei / m'agr'ops us bais al chaut / cor refrezir

GuilhAdA 2,16: E s'era tant blancs cum Enocs, / Ad [var. ab] aiso no·m tenri' a dan / A lieis servir de bon talan.

D. exprime la manière

'avec, à'

PAlvF 19,18: Ar s'en vai / l'auzels lai, / … / ab assai, / ses esglai

BernVentA 3,13: Mout viu a gran aliscara / et ab dolor angoissoza / selh cui totz tems assenhora / mala domna…

BertrAlS 3,34: Cill d'Arll' estauan a legor / Ses trebailh e ses nausa

RaimGaucAzaïsTrBéz 34,1: Abs grans trebalhs et ab grans marrimens / Veyrem hueymais cristiantat estar

SFoiHA 73: E fo nuirid' ab castitad / E teg salva virginitad.

JaufreB 5919: Pus aurei al col mun escut, / Non escaparas ab la vida

BarlH 12,26–27: an grans lagremas et an gran conpunction pregava a Barlam

PlVierge4ChabIned 579,20: … ·l greu trebalh que·l vostre cors soferta / hab gran dolor, a tort, en aycest dia

NobLeyçD 208: Cum plor e gemament oravan [var. Au plor e au gayment auravan] lo segnor / Qu'el deisendes en terra…

VertDB 88a: Dont la peredenza es de far aub alegreza

1234 BordeauxTGascL 117,6–7: Qonoguda causa sia que Ramonda de Benaugas amb autrei e am voluntat de n'Aramon de Carbonius, son marit, uendo…

1290 PamplonaCierbide 177: au mandament

E. exprime le moyen ou l'instrument

'avec, à l'aide de, grâce à, de'

GuilhPeitP 10,28: qu'eu sai de paraulas com van, / ab un breu sermon que s'espel: / …

BernVentA 16,36: Tan er gen servitz per me / sos fers cor, durs et iratz, / tro del tot si' adoussatz / ab bels dihz et ab merce

BernVentA 17,36–38: Deus! devinar degra oimai / qu'eu mor per s'amor! – Et a [var. ab] que? – / Al meu nesci chaptenemen / et a [var. ab] la gran vilania

PBremTortB 1,10–11: En cest temps soli' eu pensar / consi·m pogues d'amor jauzir, / ab cavalcar et ab garnir / et ab servir et ab donar

RambBuvM 6,42: et es trop laig c'aprop tan bella flor / si' hom pessatz ab tan de marrimens

GuilhAugC 8,8: q'ab dar fo Alixandres rics, / e Daires per tener mendics

AdNegG 43,21: Preyarai que·l cor m'esclaire / Ab un semblan amoros

UcSCircR 5: Una danseta voil far, / jogan risen, / … / a qe·il farai alegrar / son cor dolen.

JoanEstV 8,10: Reys de vertut, reys que cassa ez auci / deslialtatz ez ab drechura·s banha, / …

PassAugsbH 32: et en la crux l'apenderaunt, / et ab l'azed [ms. ob laeid] lo potaraunt

PassClermA 496: e llos alquanz fai escorcer, / … / et en gradilie·ls fai toster, / alquanz ap petdres [éd. a·ppetdres] lapider

SFoiHA 369: Cuberg li·l corps q'era totz nuz / D'un pali q'es ab aur batuz.

BoeciS 193: Pur l'una fremna, qui uers la terra pent, / no comprari' om ab mil liuras d'argent.

JaufreB 10131: Seiner rei, sapchas qu'ieu sui cela / Que fui l'autrier ab ma donzela / Aissi denant vos, per mostrar / Lu gran mal qu'aquest mi sol far / A peccat et ab desmesura

FlamG 1669: car am donar avanza·l querre

GuilhBarraG 2768: Ayssi la terra tenc en pes / e tot lo dreit de so senhor, / ab fazen dreit et ab amor / de tot le poble cominal

PrJeanG 414.26: … que res non la pot montar si non per ·ia· escala d'aur fin, laqual si leva an gran engienh per si meteys han ·ia· cadena de metalh

1311 Mont‑de‑MarsanTLandM 20,8: E a promess… saluar, enparar e defener de tort e de force l'auant dit Bernard… ab vint sols de bons morl. de fius

OrdSMartR 508,4: … surs la pena de… aber la lenga persada embe ung ferri cault

F. sert à former des loc. conj.

a. a. que [+ subj.] loc. conj. 'pourvu que'

BertrBornG 42,14: … qar es lag garnitz e mal estan, / Ab que·us n'anes, farai vostre coman

MongeMontR 5,12: E cel que son pauquet poder / fa voluntiers no·n deu esser blasmatz, / ab que del plus sia la voluntatz

AimPeg/AlbSistHarveyPPart 1:22,5: e l'un' ama lui e·l cosen / lo plus, ab que de l'autra·s lais

GranP 3,16: e troba·us hom adreyt e gen parlan / et avinen, ab qu'om res no·us deman

JaufreB 8177: … «S'i tornerai breumenz, / Ab c'un pauc aja sojornat / En est castel…

av. 1199 MontferrandCoutAuvP 9,8: E si hom i prent peazo… e pois que aura estat bastida o clausa, si tot li chausa s'aërma, ges per aquo no la pert, ab que paie lo ces al senhor

b. a. que [+ subj.] loc. conj. 'même si, quoique'

MarcGHP 15,24: et qui no vol esser mespres / de tota vilania·is gar, / d'escarnir e de foleiar, / puois sera savis, ab que·ill pes

FalqRomAG 14,177: Ar fos la veritaz provada / a qe n'aguess crebat l'un hueill!

GuilhMontR 6,19: et amors vol qu'ametz, non per dever, / mas lo plus fi, ab qu'aya meyns poder

GuilhMontR 8,48: Que tals n'i a, quays qu'om non o creiria, / ab que fos dig qu'en fan…

AtMonsC 5,429: … / ab que no·l conoscatz, / l'amaretz et el vos

AmSescSansTDid 3,60: C'ap que fos vertadiers, / le laus es perilhos

AmSescSansTDid 3,357: ni, ab que be·us enuy, / re no·n fassatz parven

c. a. que [+ subj.] loc. conj. 'pour que'

SFoiHA 498: Ded Constantin sa fill' a par, / Ab que·l poggess meilz afollar.

CroisAlbMa 208,37: E·ns fassa la corona e so filh amarvir, / Am que puscam Toloza cofondre e destruzir

BrevAmR3 11661: ab qu'ilh haio la crezessa, / et en obras et en pessa, / seguen los mandamens de Dieu

d. a. so que [+ subj.] loc. conj. 'pourvu que'

BeatDiaRiegerTr 36,23: Sapchatz, gran talan n'auria / qe·us tengues en luoc del marit, / ab so que m'aguessetz plevit / de far tot so qu'eu volria.

LÉpervC 95,1904: et am so que y fasso demora et lurs habitacios propprias… que en aquel quas volhem que lur sia debatut… hun denia malgoires

e. a. so que [+ ind.] loc. conj. 'même si, quoique'

MystSAntG 1018: Encar my auso ventar, / A so que ya soy encar enfant, / … / Per amor de ma grant siencio

1113MémNobGC 251,9: E si en Bernarz Guilelms li rederzia tot lo mal… abs so qu'a far non auria, si no·s vol, giquir li a tener los lairons.

f. a. so que [+ ind. ou subj.] 'pourtant'

GirBornS 33,17: Ia pois volrai clus trobar / Non cuich aver maint parier, / Ab so que ben ai mestier / A far una leu chansso

GirBornS 49,37: Mas en so·m voil reverdir / Qi·m ten trist e gai; / … / Ab zo qe desovenir / Mi deuria sai / L'amistat de lai.

GirBornS 67,15: E pero [var. Ab so que] si donars non fos, / Ia non saubr' om qui·s fora pros

g. a. so que [+ ind. ou subj.] loc. conj. 'avec cela, comme quoi'

BernMartiB 6,47: si non o fai… / l'autruy li ave segr' e cassar. / Ab so qu'ieu sembli be la cot / que non talh' e fa·l fer talhar.

GirBornS 49,37: Ab zo qe desovenir / Mi deuria sai / L'amistat de lai.

LÉpervC 92,1823: … volhem et ordounam que los digs portados et famelliars delz sobres digz et dichas, que porto… certifficansa per scrich dels sobres digs et dichas, am so que sian lurs maistres ho maistras

h. a. aco que [+ ind.] loc. conj. 'pourvu que'

1178 VillemurLv 1:1b: E si degus dels homes… de Vilamur s'en volio anar vas autra part… que s'en ano vas on se volran… ab tot lor aver, e ab aco que aurio lur deudes pagaz

i. a. una que [+ subj. ou ind.] loc. conj. 'à la seule condition que, pourvu que'

MystRouergJT 1286: Quar el be condura / Vostra besonha he la fara / Anb una que lo paguetz.

1373DélAlbiV 76,18: … loscals Mo lo duc volia remetre, ab una que d'aqui a dissapde propdanamen venen hom li·n pagues a Tholosa ᴠɪɪɪc francx

DélAlbiCConsAlbiV2 2:243a: … que tractesso acordi… ab una que els no poguesso re hordenar

DélAlbiCConsAlbiV2 2:243a: … que hom feses comus am una que·l moble se repares

1419 LanguedocArmBourgD 505,8: … nos mandava, que no era son ententa de nos impedir ne perturbar… ab una que nos avisessam que no parlassem solament contra moss. le Dalphi ny sa senhoria

1434 B.‑AlpesDocMidiM 251,14: … que lo sia licit… a tot cioutadent de la dicha cioutat de adure vins en esta vila et vendre lo ha taverna… ambe una que aquel cioutadent non lo compre una jornada pres d'esta vila…

1440 B.‑AlpesDocMidiM 258,24: … que la vila es contenta, en quant que li toca, de la recebre, amb una que fassa residencia continuablament al monestier de Sancta Katharina…

1484CConsRisclePC 336,1: … e apuntan que et prestara xxxᴠɪ pipas de bin per lo pretz cascuna pipa de tres scutz e ab ɪa que om lo pagar[a] l'esturment de debant

1485CConsRisclePC 354,12: … e apunta ab et que de xxᴠ balestres… que no n'i menasam sino hoyt, ab ɪa que om lo donasa ɪɪɪes scutz…