aconortar

Retour 

1. v. tr. dir.

'consoler'

GuilhSDidS 2,33: Us bels respieitz mi vai aconortan: / Q'en petit d'or' ajuda son fizel / Gentils Amors…

2. v. pr.

'se consoler'

GuilhSDidS 2,33: Us bels respieitz mi vai aconortan [var. En bell respieg mi uauc aconortan]: / Q'en petit d'or' ajuda son fizel / Gentils Amors…