[acomolamen]

Retour 

n. m.

'accumulation, accroissement'

SFrancA 12.1,6: Veiaire m'es que en oratio ha guasayn et acomolament de gracias

SFrancA 14.2,1: Per so que al baro de Dieu acomolament de merites cregues… comensec esser trebalhatz tant greument de motas enfermetatz