acoatar

Retour 

1. v. tr. dir.

'se lier avec'

MarcGHP 18b,50: Ab diables pren barata / qui fals' amor acoata

2. v. pr.

s'a. ab 'se lier avec'

MarcGHP 18,38: Cel qui ab amor barata, / ab diables se combata [var. s'acoata]!

GausbPuicMarshSirv S1,28: Ailas! tan mal si barata / Druz c'ab vieilla s'acoata!