abscondre

Retour 

1. v. tr. dir.

'cacher, dissimuler'

CoutDaxLNoirDaxA 55,184: … que tote molher quant lo marit es mort, si es dopte que abscondi o pani las causes de son marit, per aqueres estremar e tore a son filh o testamenters deudiit deffunt…

1469LÉtPrGH 31,29b: … que d'ayssin avant los dichs Jusieus porton… las hucas de pauc de pres, ambe la roda roja un petit dessus la possa, afin que non la puescan abscondre entre los plecs de la rauba, et que sian conegus

2. abscondut p. p. /adj.

'caché'

Arn2/BernBartaHarveyPPart 1:108,19: … / qe·l bel cors ten escondut [var. abscondut] e celat, / e, si·l mostra, sera li a mal tornat