*fossar

Retour 

NTestLyonW 402,3: Senher, les teus prophetas aucizero, les teus autars fossero

ElucHR 481,35–36: Per sa natura, vit requier que sia descaussada… que sia podada… vol estre fossa [l'éd. supplée fossada], et, per fossio, de malas herbas purgada…

ElucV 105,2: … per que quan la terra, fossa pels leos, es culhida et dins la nau meza, fujan sopte