asta

Retour 

n. f.

aver a. de [+ inf.] 'avoir hâte de'

1408RegJurC 381,20: et que lodeit Johan suplis a la bila la soma de ·ᴄ· franx, per gran fasta que la bila a de supplir a mossenhor l'arciuesque d'Iork lo segont paguament…

1434 Saint‑FlourDAOA 109b: … et el avia grant asta de s'en anar quar lo jours era trop artz