agnominacioṉ

Retour 

n. f.

ʀʜᴇ́ᴛ. 'paronomase'

CompM 20,9: Agnominacios es una flos donada per retorica a la dita figura paronomazia, la qual fem per aquella matexa maneyra… E encaras per autre, ço es quant hom parla d'una causa o de moutas per diverses cases: primeyramen per nominatiu e puys per genetiu…

LeysAm2A 5611: Paronomazia se fay / Per dos vocables o per may / Diversamen signifficans, / Al cap oz en la fi semblans / O qaysh, si cum dejos veyrets. / Del sieu compas es mantas vetz / Agnominacios

LeysAm2A 5627: Encaras joga d'autre joc / Agnominacios, qar pauza / Diverses cazes d'una cauza / O de gran re los qals a tiera / Ordena per esta maniera: / Dieus es Senhors de tota re, / De Dieu la vertutz nos soste, / A Dieu lauzor donatz…

LeysAmG 3:172,14–15: Rethorica donec a Paronomazia una bela flor d'una color apelada Agnominatios, laquals se fay per aquela meteyssha maniera… et encaras per autra, so es cant hom parla d'una cauza o de motas per diverses cazes, primieramen per nominatiu, et pueysh per genitiu… / Dieus es Senhors de tota re, / De Dieu la vertutz nos soste, / A Dieu lauzor donatz…