agarar

Retour 

1. v. tr. dir.

a. 'chercher des yeux, chercher'

BertrBornG 7,17: Irai per tot agaran / De chascuna un bel semblan / Per far dompna soiseubuda / Tro vos me siatz renduda

RaimVidF 1,1352: Aquels, si doncx no·ls trobatz / ab autres gens, no·ls agaretz, / car anc us vas pretz res no fes.

b. 'attendre'

FlamG 2433: En gran baticor estai ara / Guillems per si dons ques agara.

FlamG 6904: Margarida l'esquilla sona, / e las ·ᴠɪɪ· domnas ques estavon / sus el plan, que las agaravon, / vengron dese…

c. agar alc. de [+ inf.] impers. 'il incombe à qn de'

DaurelL 834: … / Si el me pot Betonet enssehar». / So dis Daurel: «Ieu li faray pagar». / Ebrart li ditz: «De far en re m'agar.

2. v. tr. indir.

a. a. a 'regarder [qn]'

GuirEspH 8,20: … vostre cors gen format / Que fai brunezir / Una fina beutat clara, / … / D'un' autra c'a leis aguara

b. a. vas [alc. ren] 'avoir en vue, rechercher'

VertCardR 1419: Vaus boneza totz jorns agara / e cruzeltat fug et esquiva / e zo que de leis se deriva.

3. v. intr.

a. 'regarder [quelque part]'

JaufreB 4931: E puis agara denan se / A l'un corn del palais, e ve / Una porta obrada ab flors

FlamG 3186: En son capion si rescont / et ab lo libre tocha·l front, / los uilz e·l mento e la cara, / e vas lo pertuset agara / per saber si ja o veiria / cil per cui el aiso fasia.

b. 'regarder autour, chercher'

ArnDanZ 37: Que si per sso som l'agara [ms. Que per sso som l'on agara] / E la ve e son cor clara, / Et el tenra la·n plus cara

BertrBornG 13,55: Deus lo temps Rolan, / De lai ni denan, / Non vi hom tan pro / … / Neis qui l'an [var. Ni que l'an] sercan / Per tot agaran [éd. a garan] / Del Nil tro·l soleill colgan

c. 'attendre, patienter'

GuirEspH 8,12: Per qu'ieu prec que·m fasatz ara / D'un ric joi iauzir / Que mos cors [ms. On mon cor] de vos aguara

AuzCassS 1062: Si vostr' ausels tost dezempara / so que pren, que ges non agara / tan c'om sia a lui vengutz, / …

GuilhBarraG 718: Lo latiniers pus non agara, / al senhor venc de Malleo / et a·l dig…

GuilhBarraG 5244: e·l noble reys pus non agara, / s'en retornec dreit a la Serra