afumar

Retour 

v. tr. dir.

a. 'exposer aux vapeurs'

RecChantCorrRecMéd 389,4: Artimiza vert picada e sobre lo ventre pauzada fa a dona aver sa flor, o si beu l'ayga on l'artimiza es cueyta, o si s'en affuma la mayre.

b. 'obscurcir la vue de'

AlegJeanrTrGasc 7,4: … / Quan mi membra d'un' avol gen / Qui Escassedatz afuma

GastFoixJeanrInedBarc 8,34: E ges per ço mos volers no s'esbruma / Pel foch d'amor si que m'art e m'afuma / Si que dels huyls me tray font d'aigua clara