afranquir

Retour 

1. v. tr. dir.

a. ᴅʀᴏɪᴛ 'affranchir [un serf], décharger [qn d'une servitude féodale]'

SHonSRH 1525: Sant Honoratz los det mantenent als vassallz / e vay los afranquir denant rey Aygolant, / que poguessan annar des aquell' hora enant / on lur plaseria mays…

LegAurT 428,7: La sancta dona am lagremas amonestet sas filhas et afranqui totz sos homes, que ero plus de ·x· melia.

NTestZurS 154v: Mas lo serf non perman en la mayson en aterna, mas lo filh perman en aterna. Donca si lo filh hafranquire uos, uerament uos sare franc.

NTestZurS 154v: e la uerita affranquire uos… Nos sen semencza de Abraham e unca non seruen a alcun

CodiD 4.11,5: A regers si eu te donei un meu seru per zo que tu l'afranchisses, ed eu m'en penet poiss e uedei te que tu non l'afranchisses: ancara l'aias tu afranchit, eu lo te posc demandar.

CodiD 4.12,2: Si eu te donei ·x· sol. per aco que tu me comprasses un seru e que lo fedesses franx: si tu l'as comprat e no l'as afranchit, eu lo te posc demandar enanz que tu lo faszas franc.

CodiD 4.65,4: E si lo couinenz fo faiz solament per zo que·l cumpraire non lo pogues affranchir, zo es non fedes zo per que el uolgues donar la franquetat, la franchetatz no ual

1185 ToulousainChartPrB 215,4: … et ab aquez ·ᴠ· sol. an los afranquiz que rre no lor i demando a lor ni a home ni a femna per lor per aquez prediz feu

1272 BordèresTGascL sans contexte

ForsBéarnOG FG229: … que jo jurare… que nulhe persone no la affranqui qui poder n'agosse; car… lo marit no pot affranquir los homis ni la terra qui ha de ssa molher

ForsBéarnOG JM194: … que jo jurare… que nulhe persone no la affranqui qui poder n'agos; car… lo marit no pot affranquir los homis ni la terre qui a de ssa molher

CoutGontArchGir 7:97,3: E de totas las abandeytas causas afranqui e quitet lo deyt senher reys e absoluo tots los homes e fempnas… de tots peatges et de leudas e de issidas e de intradas

14e s.LespyR 1:17b: Que vorren dar los questaus per que nos los affranquissem

LCBonisF 2:250,23: … que·ns afranquit de totas senhorias fieuzals

1374Pans3 sans contexte

1389 BordeauxArchGir 1:81,25: … losquaus habens plen poder, auctoritat et licencia… de affranquir, quitar et absoudre sos homes questaux a questa, talha…

1414 BordeauxArchGir 10:558,30: lo medis senhor a quitat et affranquit et, per la tenor d'aquesta present carta, quita et affranquis et trey de tota sotzmission de questalitat… lo medis Ramon Prebost

1440 LangonArchGir 2:362,23: lodeit senhor… agossa affranquit et deliurat de tota questalitat lodeyt Aymar

b. ᴅʀᴏɪᴛ 'délivrer [un prisonnier]'

SHonSRH 1517: Sant Honoratz respont que Karlle vol aver, / que le reys l'afranquis abe sa compaynia, / e que pogues annar lay on mays si volria.

c. ᴅʀᴏɪᴛ 'libérer de charges féodales [une ville, un village]'

GuilhBarraG 5201: E·l gentil senhor agradiu / lor vay lo castel afranquir

d. ᴅʀᴏɪᴛ 'libérer de charges, détaxer [un bien, un droit]'

GuilhBarraG 2157: e van passar lo port suau, / que·l senhor l'ac ja afranquit / a tot crestia que·y agues guit, / e tot Sarrazi que pagues

1197 ToulousainChartPrB 309,13: De rescabz le predit vendedor afranquiro de deime la sobreditas onors per le sobredit prez, aisi co mels afranquir ho pogo, al sobredit Peire d'Auriag e al seu orden, per tots tems.

1197 ToulousainChartPrB 309,14: De rescabz le predit vendedor afranquiro de deime la sobreditas onors per le sobredit prez, aisi co mels afranquir ho pogo, al sobredit Peire d'Auriag e al seu orden, per tots tems.

ForsBéarnOG CM11: Item, nulhs hom de Bearn no pot meter peadge ni costume en sa terre, si no que aye meri emperi, mayormentz puix affranquitz los ha.

ForsBéarnOG JM207: Item, nulhs hom de Bearn no pot meter peadge ni costume en sa terre, sino que aye meri emperi, mayormentz puix affranquitz los ha.

1422/23ThesSSpG 69,181: … ·ɪ· hostal postat en la carriera de Negrel… fom affranquit, com apar atras f° ·ʟxᴠɪ·

1463Rn 3:385a: Afranquir sas possessios

e. ᴅʀᴏɪᴛ 'concéder, céder [un bien, un droit]'

1190 MoissacChartPrB 244,16: Totas aquestas oblias e las senorias que s'i aperteno el valat compret Arnaud Escrivas… de n'Ugo de la Garda qui l'en mandet garentia de toz amparadors e l'o autreiet en tot quant a e l'o donet a feus e l'o afranqui ab ·ɪ· d. oblias a la S. Joan et ab ·ɪɪ· d. mudas.

1190 MoissacChartPrB 244,29: Arnaud Escrivas s'acordet ab Ponso Fortaiz et ab Peiro Pons de la vinea e de la terra… et ilg ambedoi an l'o afranquid e mandada garentia de toz amparadors ab ·ɪɪɪ· d. d'oblias a Martror et ab ·ᴠɪ· d. mudas

1277 VilleneuveTLandM 67,23: He auem los plus afranquid e asot, nos en Gaston e nos na Matha, a l'auant dite maison… que tot hom qui sie de noste poder se pusque far de le auant dite maison, se hidz l'i uolint aculer

1281 TarbesTGascL 38,4: … que Joane de Montagnaa… a autreiade que a renunciade e benude e assoute e afranquide tote la decime que ere prene… a·n B. de Pomers

1288 TarbesTGascL 41,24: … que A. Big e Domenge Tapie… an autreiad e renunciad, e assout, e affranquid a mosegner n'Ar. A. de Coarrase… tot aqued dreitadge que edz an…

1396 BordeauxArchGir 6:231,35: … vulh et pregui mon onquon… que le plassi de franquir a ladeyta caperania lodeyt bordiu deu Cornau. Et vulh et ordeny que, en lo cas que lodeyt Guilhem Martin, mon onquon, no lo bogues afranquir

f. 'aviner, faire perdre le goût du bois à [un tonneau nouveau]'

1548Pans 2:268,30: He achate demi escandas de caus per afranchir de botos novos

1550Pans3 sans contexte

g. 'adoucir, rendre bienveillant'

BerPalB 4,32: vos afranquis merces vas me d'aitan, / dona, que·l cor que·m falh e·m fug e·m fon / me sostenguatz…

2. v. pr.

'devenir doux, devenir bienveillant'

CercT 2,16: Ges tant leu no l'enquezira / S'eu sabes cant grieu s'afranquis / C'anc res no fo no s'umelis / Vas Amor, mas ill n'es fera

ArnMarJ 24,60: Dona, leos ja s'afranquis – / et ieu on plus vos clam mercey, / lo vostre fer cor s'afortis.

GaucFaidM 53,43: E si·l plagues qe·l sieus bels cors honratz / qe·m retenc gen en leial seignoria / s'afranques [var. s'afranquis] tant, pois en al s'omilia, / qe·m perdones…

PCardV 4,16: que grans guerra, quan vol ben espandir, / fai mal senhor vas los sieus afranquir

3. afranquit p. p. /adj.

a. ᴅʀᴏɪᴛ 'affranchi [en parlant d'un serf, d'une serve]'

SaviD 933: Mais val le paupre afranquitz / no fa lo sers trop enrequitz.

ForsBéarnOG FG229: … si jo prenc une femne que sie exide de mon casau ceyssau et questau et ere no pot proar habundosementz que affranquide es, que jo jurare… que es ma femne ceyssau et questau

ForsBéarnOG JM196: Item si jo trobi ung homi en viele et dic que es mon homi ceyssau… si doncx eg no respon que affranquit o franc es, lo senhor lo·m deu liurar a la mie requeste.

1366Pans3 sans contexte

1414 BordeauxArchGir 10:559,11: … l'auantdeyt senhor… a l'en mandat et promes audeit Prebost affranquit, cum deyt es, portar bona et ferma garentia…

b. ᴅʀᴏɪᴛ 'franc [en parlant d'une ville]'

1469LÉtPrGH 31,80b: Item, supplican que cascun luoc, villa ho cieutat sie tenguda de pagar la rata… enclus Ays que es arbitrat a quatre cens et vint‑et‑sinc fuecs… et tos los autres luecs que si trobarian afranquis ho recorregus ho arbitras