afranquesir

Retour 

1. v. tr. dir.

ᴅʀᴏɪᴛ 'affranchir [une ville]'

LegAurT 242,2: per que el enrequisi aquel loc et… las vilas e·ls castels det al loc ont era sancta Martra sebelhida, es ho afranquesi tot

2. v. pr.

'devenir doux [en parlant d'une bête féroce]'

LegAurT 92,8: Se·m amenassas de malas bestias, tantost quant ausiran lo nom de Jesu Christ, s'afranquesiran

3. afranquesit p. p. /adj.

'libéré [d'un lien]'

LVVertRn 3:385a: Afranquezit de la servitut del dyable