afortidamen

Retour 

adv.

'vigoureusement, résolument, fermement'

RaimVidF 2,305: E dirai vos so que jes tug / no·us ne diria… / que·n dis en Gr. de Bornelh / – e membre·us afortidamen

RaimGaucR 7,20: Ar fora temps qu'om se crozes breumens, / e clercia o degra prezicar / per tot lo mon, e tal perdon donar / qu'om se·n crozes pus afortidamens

RaimGaucR 7,12: E ges per so sa mortz no·ns deu mermar, / ans devem mielhs pus afortidamens / totz anar lai, ab armas gent garnitz

DiétS 4,252: o s'eras en ost, eissament / fezesses afortidament / ab gran bruig e ab gran esglat / combatre castel o ciutat

CroisAlbMa 197,88: E passan las trencadas tant afortidament / Qu'intreron per la grava e pels ortz dreitament

GestaKarS 791: car avia ayssela nueyt ausidas novelhas de l'avant dita batalha… e volc afortidament contrastar a la ost dels Sarrazis

GestaKarS 2869: … girero·s vays los crestias e doneron amb els per tal forssa que mal lor grat los torneron entro Sant Cresent afortidament

TezJB 480: Las estoiras englezas sai ben perfiechamens: / De Bruto, lo Troyan, con afortidamens / Arribet en Bretanha ab granz navejamens

SHonSRH 1710: Mas anc non vist guerra tan fort, / car le princes ambe sas jentz / si defent afortidamentz.

SDoucG 4r: Mortification de carn comenset a penre tantost e a seguir tan afortidamens, que a son cors en ren non perdonava.

CathApRn 3:378b: Lo comte Hugo li dih afortidamen