aflaquit

Retour 

adj.

'affaibli'

SFrancMirA 10.4,5: E una nuyt vic la femna que l'enfant era fort aflaquit per fraitura de layt.