[afevar]

Retour 

v. tr. dir.

ᴅʀᴏɪᴛ 'donner en fief, donner à cens'

1305 DoatArchGir 2:165,22: Pero si lodeit senhor de Logoyran o suy her, hered o successor volen en aucun temps losdeitz boscs deu Bedat d'Escossan… tailhar o vendre o affeuar

1437 MorcenxTLandM 204,12: Conogude cause sie que Peys de Lagoffan… a affiuat, donat, balhat e liurat a ffius fiualmens… a Menion de Pau… tot aquet loc, casau, boyrie e heretat…

1444 MorcenxTLandM 207,11: … lo dit ssenhor comanday… affiua e ha affiuat, donat, valhat e liurat a fius fiuaumentz… a Johanicot de Marssan… tot aquet ostau e maynes, loc, casau, terres…

1444 MorcenxTLandM 207,27: E ha li meys affiuat lo dit ssenhor comanday padoentz en herms e en aygues, en boscx e en lanes, a luy e a totz sos bestiars gros e menutz

CoutDaxLNoirDaxA 137,629: Note que quant la molher es proprietari, lo seinhor qui es marit de la done ni son regidor no poden affiuar la terre ni capcasau apperthenent a la molher, sino que ere y consenti.

ArchBPyrLespyR 1:17a: Affiva… a navel fiu