brecaria

Rn 2:230b [s. v. bocaria]

s. f.

'boucherie'