avist

LvP

1. adj.

'avisé, prudent, circonspect'

2. s. m.

a. 'avis, opinion'

b. 'esprit, raison'

3.

eser a. 'sembler bon'

Rn 5:536a [avis ]; Lv 1:115a; 8:799a [avist; s. v. vis]

FEW 14:426b [ᴠɪ̆ᴅᴇ̄ʀᴇ]. – Stichel 19.