arigolatge

LvP

s. m.

'bombance, ripaille'

Lv 1:83b