[nonvencudamen]

variante(s): novencudament

adv.

'infailliblement'

L: SFrancA 1.1,4 (novencudament)

vencudamẹn

Rothwell4 450, 451; Rothwell2 75.