[asari]

variante(s): acarabacaras, adzari, asanibacara, assari, azari, osarie

n. m.

'asaret, asaro [asarum europaeum]'

L: RecPharmB 9 (adz‑); RecPrincCorrRecMéd 143,4 (asani bacara (bacara(s): synonyme d'asarum)); RecChantCorrRecMéd 308,22 (‑ss‑); RecChantCorrRecMéd 318,19 (acarabacaras: bacara(s) synonyme d'asarum); RecChantCorrRecMéd 337,9 (osarie)

D: 1522 ⊂ Pans3 (‑z‑)

FEW 25:403a [ᴀѕᴀʀᴜᴍ]. – Rolland 9:217.