adoctrinar

Retour 

1. v. tr. dir.

a. (de) 'instruire (sur)'

ÉvEnfH 1890: E a lo a l'escola mes, / On los autres adoctrinava / Lo maystre e·ls enseynava.

ÉvEnfH 2203: Est enfant qu'ieu ai fach venir, / Qu'ieu cuiava adoctrinar, / Mas ell poyria mi enseynar

SAlexSuchDenkm 128,130: E quan pervenc en la etat / que dec esser adoctrinatz, / … / mostrero li lo sant escrig

SAlexSuchDenkm 129,134: mostrero li lo sant escrig / e fero·l letra essenhar / e saviamen adoctrinar

SAlexSuchDenkm 130,186: del fag de dieu dic que parlet, / don sa molher adoctrinet

1350Pans3 sans contexte

2. v. pr.

's'instruire'

GuilhOlSchultzStud 236,3: Bona fin fai qui ab bon albre·s lia, / per c'om se deu ab savi adonar / et ab lials per mielhs adoctrinar, / fugen los fols, ab cuy s'apren folia.