adobadura

Retour 

n. f.

'réparation, travail de remise en état'

StatMunMarsP sans contexte

1377/78CConsAlbiV2 1:238,15: Presy de Guilhem Guitart per lo ces que deu a la vila del hostal que te a la Ribieira, encluses x s., que fo assignat a·n Ysarn Redon per las adobaduras del pon de Ronel