[aditamen]

Retour 

n. m.

'pièce ajoutée'

AlbucE 148,2: Forma autra semblant de aquela pus subtil e pus leugiera sia fayta… segon la semblansa de forceps. Mays empero en la extremitat de lu so dos additament ayssi cum vezes, e la longitut de aquels additament es quays un palm

AlbucE 148,6: e aprop entro[met] aquels dos additamentz aiustatz en la mayre, e tu sias tenent la extremitat de l'estrument enjos entro las doas coyssas de lu

AlbucE 147,13: e en le mieg loc de dos fustz so dos aiustamentz de aquel meteys fustz lesquals ja son fermatz… E aquestz dos additamentz sian entromeses en la boca de la mayre per que sia uberta am aquels