adescar

Retour 

1. v. tr. dir.

a. 'appâter, enjôler, duper'

RaimbAurMi3 44: Mas ill non sap qual estrena / m'a dada ni cum m'adesca

RicTar/GuiCavG 9: Ar vos defi / Et er greu s'ieu piegz no·us adesc / Que vos mi…

DonPrM 3514: adesca – inescat

b. 'enflammer, attiser'

LVVertRn 3:142a: Los deliegz e los ayzes del cors que enbrazon et azescon lo fuoc pudent de la luxuria

c. 'mettre l'appât à [fig.]'

MarcGHP 14,11: e·m ten en aquest balans, / qu'ab doussa sabor azesca / sos digz de felho azesc

2. v. pr.

a. 'se nourrir'

LeysAmA 1:27,10: E pero faray com l'abelha, / Que prenden motas flors s'azesca

b. s'a. de 's'appliquer avec ardeur à'

GirRoussH 2724: Danz Euldeles vient poignant per un caumesc; / C'ainc non vistes nul viel qu'enaisi tresc, / Ne de chevalerie tan fort s'eesc.

GirRoussHo 2096: Dons Odiels venc pongen, pel cam se mesc; / Anc no vistes nulh vilh que si entresc / Ni de cavalairia ta fort s'aesc.

3. adescat p. p. /adj.

'garni d'un appât'

BarlR 106,4: E consiret si de la pietat que el avia de la femena salvar – que aco era ams adescatz de dyable an que lo volia penre!