abei

Retour 

n. m.

'bruit, tumulte'

GirRoussH 1318: Cascuns cridet s'ensegne segun sa lei. / E lai o ajosterent a grant abei, / N'i a tan bon escu que non pecei, / Aste reide ne freigne o non arcei.