acorar

Retour 

1. v. tr. dir.

a. 'percer le cœur de, tuer [aussi fig.]'

RaimbAurP 23,56: Ges la plaga non par defora, / Mas dinz lo cor m'art et acora

BonCastP 1,7: … qar dels malapres / baros qu'ieu trueb ples de nofes, / chantarai, qe Dieus los acor!

BernTMonAppelInedPar 49,40: qu'ilh an freg, e freg no fay, / fregz los acor, que·ls te pres, / en tal guia que·ls aucia

RostBerB 3,38: e mais mi val – segon so que vey ara – / le dols qu'ieu n'ay m'ausiza e m'acor, / … / que sufertar tan grieu dolor amara

LeysAmG 1:212,32: Una spina·m fier / Que nueg e jorn m'acora / Am gran cocirier; / Dedins mon cors demora.

LeysAmG 3:180,33: Vostra beutatz, dona valens e pros, / Don us cayrels d'amor ve que transfora / Los fis aymans subtilmen e acora, / Tant es plazens…

1280 LectoureFossat 92: … tot hom qui acore ni escorge… nulha bestia…

b. 'supprimer [qc]'

BrevAmR5 33105: quar huei non es malenansa, / qui l'acor' en comensansa, / no sia pus tost guerida / que quant es emperezida

c. 'tenir à cœur à'

GarBrunB 343: que mais val uns taisars / assaz c'uns fols parlars. / Ni tot ço que·us acora / non demostres de fora

2. v. intr.

'défaillir, mourir'

GuilhSGregB 10: S'esta·m camja, per qu'ieu blasm' ez acori, / d'aur plom, / piegz trac, so sai, qu'aysselh del sagitari / cayrel

RostMergAppelInedPar 301,2: La douss' amors qu'ay al cor, / don acor / [… lacune] m'auci.

FlamG 1038: ren non acaba ni eissega; / soen vai dins, soen defora; / deforas art, dedins acora: / ben es gelos qui aici bela

FlamG 6614: e fai [c.‑à‑d. Amors] cels cors tant encorar / l'un en l'autre ques acorar / pensa cascus quan l'autre·il faill

BlandCornB 1117: Acorava de faim

3. v. pr.

a. 'défaillir, mourir'

PaulMarsR 9,8: e sitot m'acor, / ges mos cor non sia / d'amar finamen / vos on que ieu sia

b. s'a. en [+ inf.] 'avoir à cœur de'

LeysAmG 1:176,32: Quar de totz bes etz escrinhs et armaris, / Mirals e lums, per qu'ieu, dona, m'acori / En vos servir…

4. acorat p. p. /adj.

'défaillant'

SDoucG 40v: E apres, dis que non podia plus, e remas defallida, acorada de dolor, que non podia sufrir aquell torment.