aconselhat

Retour 

adj.

'avisé'

UcKolsenTrGed 5a,2: Dalfin, respondetz me, si·us platz, / Totz savis et aconsellatz

PCardV 34,18: q'atressi ha [c.‑à‑d. paubres hom] sen et entendimen / com a lo ricx e razo eissamen, / e trobar n'es de be aconseilhatz

JaufreB 137: Mais esters es pros e cresutz, / E cavalers aperseubutz, / Savis e conuxens de guerra, / … / Acuseilatz e exarnitz

BrevAmR2 2283: E l'autres, cum pros e senatz / te se per ben acoselhatz / e, quar au dir qu'es plus sana, / pren la via sobirana

BrevAmR2 2351: … aquell que, cum senatz, / se tenc per ben acoselhatz / e seguet la via melhor / …