accessor

Retour 

n. m.

a. ᴅʀᴏɪᴛ 'juge adjoint, conseiller [d'un juge], avocat'

1297 DoatArchGir 7:17,15: Cum li plag sian determinat. / … e si maior cosselh lor avia obs o accessor qu'en pusco aver si senhor dels fios tant solament al cost de las partidas

1356Pans3 sans contexte

1372Pans3 sans contexte

b. ᴅʀᴏɪᴛ '[en Provence] assesseur, magistrat municipal'

ChrBNov 1:107,27: Nota que… loz noblez e manifycz senorz consolz… consolz de la noble cyotat d'Avygnon, e per acessor lo noble messyer Dragonet Gyrart, dotor… an fach selebrar en la gleyse… une messe

1375Pans 2:88,4: Las despensas que ieu Hugo de Sazo faray en l'an que fom sendeges Bertran Astoaut e ieu… / A mossen Peyre de Seguret per sos gages car era acessor, xxxiij fl., iiij gr.

1420LÉtPrGH 24,26a: … de lasquals tres claus, tenga l'una lo prior de Nostra‑Domna de Nazaret, l'autra l'accessor et l'autra lo premier sendegue que presentialment son o seran per temps a venir de la ciutat d'Aix

1473LÉtPrGH 36,8: … an depputat dotze personas, so es tres senhors prelas, tres nobles et sieys universitas… e per las universitas, so es: per la cieutat d'Aix, monssenhor Johan Guiran, doctor accessor d'Aix; per Tharascon, messer Bertrand Tornayre…

1517/18 ForcalquierDocMidiM 354,15: Sec se lo libre de rason de la salhida de la thesauraria de la villa et universitat de Forcalquier fach per my Bernardin Mercier, thesaurier de la dicta villa, estant accessor lo egregi home mess. Urban Amalric, et sendegues lo noble Bernardin de Berlucis et senhe Bertholmieu…