a3

Retour 

interj.

a. traduisant la douleur morale (tristesse, regret, plainte, interrogation anxieuse, évocation douloureuse)

MarcD 8,21: A! cum fo tan fer ni esquiu / Q'estrains quezes en autrui niu!

BernVentA 8,1: A! tantas bonas chansos / e tan bo vers aurai faih, / don ja no·m mezer' en plaih, / domna, si·m pesses de vos / que fossetz vas me tan dura.

BernVentA 22,53: A Deus! can malamen m'afana, / can so que·m traïs e m'enjana / m'aven amar…

BernMartiB 2,1: A, senhor, qui so cuges / del segle qu'aissi baiysses!

GirBornS 61,25: Ai [var. A], bels amics ben enseignatz, / … / Per vos teing vil abril e mai / E·l dolz temps gai, / Ni ia mais no m'alegrarai

GirBornS 61,33: Ai [var. A], tans bels sabers q'aviatz, / Cui los laissatz? / Ia mais vostre pars n'er trobatz?

FolqMarsSq 18,20: c'atressi deu hom morir non sap co; / ay [var. a]! cum mal viu qui no·n a espaven!

GuilhAugC 2,31: A Senhor! Tan fort deu salvatge / esser…

GuilhAugC 9,25: A can mal viu qui ve so que·ill desplai

PMilB 3,6: car la prima letra d'«amor» / apel' om «a», e nota plor, / …

GuilhMontR 10,29: A! que ja non er peleya! / ni de lun om non es s'entensa / qu'us fassa ren que far deya

PaulMarsR 6,9: A, proensal! Vos devez tug plorar / l'onrat senhor del Baus…

GirRoussH 2763: A, Dex! con grant damage a dan Girart!

GirRoussH 5060: A! Folco, seiner neps, a vos o di: / Main ben m'avez ja fait; pauc l'ai servi.

JaufreB 835: «A Deus», dis el, «trobarai ja / Aqesta causa c'aiso fa?»

JaufreBre 8634: A Dieus, per que anc lo conuc! / Que siei bon aip e siei plazer / Mi fan plorar e·l cor doler

DonPrM 323: Interjetions … non a se no signification de dolor, si cum es ai! Deus; e! q'en volon dir?; las! q'eu mor desiran; oi! eu! a!

LibMorZ 260: A quant chaitiva chausa es veliezir soz paor!

LibMorZ 433: A quant grans felonia es nozer, quar airas esser nafraz!

b. a las loc. traduisant la douleur morale

PonsGardaF 9,9: A, las, be·m cuit que m'o venda / Amors, s'anc m'ac bel solatz: / que·l mal que m'era passatz / me par que ara s'encenda; / qu'era·m ve plus angoixos / que no soill…

FlamM 1159: A las caitiu malaürat, / engilosit, engratonat! / Ar iest tu fols gelos affriz

c. a las de [+ n.] loc. exprimant la douleur au sujet de [qc]

AimBelBertrBornG 43,30: Alas del cor! Com m'estreing, / Cant mi membron li sospire / Deslial e·l fals conorz!

d. traduisant l'indignation (raillerie, reproche, injure)

BernVentA 7,22: A! malvaza gens savaya, / qui vos ni vostre cosselh crei, / Domnideu perd' e descreya.

GuilhBergR2 10,6: A, Marques, Marques, Marques, / d'engan etz farsitz e ples.

GaucFaidM 71,9: Ai! [var. A!] com m'aun mort fals amador truan / que per un pauc de joi se faun trop gais

GuilhMontR 14,17: A! per que vol clercx belha vestidura / … / qu'el sap que Dieus volc viure paubramen?

GirRoussH 2677: A! reis, ja Dex non vaille, cors de mastin!

GirRoussH 2906: A! reis partiz de Deu, cum es maudiz!

GirRoussH 7983: E illa ven corent sempre d'eslais / E pres lo rei per poin, vers se lo trais: / «A, seiner, reis de France, amins, que fais?

e. traduisant la joie (enthousiasme, surprise, espoir, désir, salut)

PAlvD 7,29: A! car si fos dels mieus volers / lo sieus rics coratges devis

BernVentA 5,15: A! tan doussetamen me pres / la bella qui·m te jauzion

BernVentA 7,47: Deus! s'er ja c'om me retraya / («A! cal vos vi e cal vos vei!») / per benanansa que·m veya?

FolqMarsS 10,1: A! quan gen vens et ab quan pauc d'afan / aissel qui·s laissa venser ab merce!

BertrBornG 4,1: A! Lemozin, francha terra cortesa, / Molt me sap bo qar tals honors vos creis

ElBarjS 4,33: A! cum serai rics, quan veirai / vostre gen cors qu'am mais de re

FlamG 2398: A! bels ostes, que ben aiatz!

f. traduisant l'insistance (prière, interpellation, conseil)

GuilhAugC 7,31: A! bella, gaia, / plazens, no veraia, / volhatz que·us desplaia / ·l greus mals don endur!

RaimVidC 218: Ab aitant, autre colp feri: / A, donzela, leva tost sus!

GirRoussH 3656: A, segner, reis de France, mene ou egau. / Retien ton baron ome, ton naturau, / S'el te volt faire droit, s'el te fait mau.