abuernar

Retour 

v. pr.

's'assombrir [en parlant du temps]'

BertrBornG 25,24: Puois quan intr' a la fredor, / L'ardit torna en paor / Can lo clars temps s'ab├╝erna