*abstrenher

Retour 

LeysAmG 2:364,24–25: Autres verbs havem, liqual han tres termenatios o mays en la primiera persona del prezen del indicatiu‚Ķ coma‚Ķ abstenc, abstenh, abstenhi [Rn abstrenc, abstrenhs, abstrenhi]