[absoltamen]

Retour 

adv.

'sans réserve'

1262‥ChapPMarsC 215,67.133: Per aqui mezesme promezeron… a far sa voluntat absoutamentz

1262‥ChapPMarsC 216,67.183: … enaissi que las davant dichas rendas per lo tems davant dig sian dels Marseilles francamentz et absoutamentz