[abreujan]

Retour 

adj.

'prompt'

BibCarpN 163vb: Car consumant la parolla e abreviant en eygaleça, car lo Segnor fare parolla abrevia sobre tota la terra.

NTestZurS 252r: Car la parolla es perfaczeyriç e abreuiant cun iusticia. Car lo segnor fare parolla abreuia en terra.