albirar

Retour 

1. v. tr. dir.

a. 'observer, épier, examiner'

CroisAlbMa 211,85: … Senhors, mi escotatz: / Hieu ai be las personas e·ls baros albiratz / E semblara folia, si aisi·ls esperatz.

ProvGCervC 1123: Albirar e stimar / deus cell, primeramen, / ab cuy as a parlar

CompM 26,14: Be m'es la morts greus e amara, / car vas tots latz vey que m'albira / e m'asayl per que n'ay gran yra.

CompM 26,17: Aquell be m [es] es sinalinfat e es pausat per be mi es; aquest que m'albira per que mi albira

b. 'deviner, percer à jour'

AimBelP 2,45: … / e guart sai e lay per vezer / si negus albira mon cor

AnonLai2BillyLais 2,57: faus contralious, / tant mal vous consire, / lou cor vos arbire, / que disas des prous

c. ᴅʀᴏɪᴛ 'décider [en qualité de juge]'

LPrivManIC 43,15: … que tota causa que per aquel mo sen l'evesque sobre las cauzas sobre dichas sera mandada, arbirada o sentenciada o declarada… tenran et observaran per tostemps

LPrivManIC 45,5: … am sobeirana deliberacion… le ditz mo senher l'evesques lauzet, diffinit, arbiret e declaret e comandet… que…

LPrivManIC 45,6: … le ditz mo senher l'evesques lauzet, diffinit, arbiret e declaret e comandet, component et arbirant, que…

1397LÉtPrGH 12,40a: … que tota la terra de l'enperi sia requesta de pagar a las causas desus ordenadas segon l'albire de monsenhor lo senescal et conselhiers… que… los deian constrenher a pagar la causa que sera albirada

d. 'penser, croire, considérer [que…]'

PonsCapdN 25,16: C'ades consir quant valetz et albire / Que venir deu lo gazardos e·l gratz

RaimVidF 2,743: … / e car al cor non par que y menta / ne y falha pretz, segons c'albir

PCardV 36,41: Can cossire / e rimire / lo fait e·l parlar / var, / eu arbire / que traire / lai pot encontrar / par.

AtMonsC 5,467: per qu'ieu albir e tenc / en ma ferma crezensa / que ses obediensa / no·s pot hom esmendar

GlossItC 106: Albir[ar] .i. albitrare

GlossItC 112: (C)albir[ar] .i. pensare

ÉvNic3T 103b,27: E cant Gamaliel lo maystre entendet que Jhesus s'era rescost… albiret que per los Juzieus que eron vengutz de Jherusalem o avia fag.

e. '(s')imaginer, se représenter'

CadZ 2,18: E no·s tanh ges qu'hom s'albir [var. albir] / Tot so qu'en pot avenir

GuirRiqL 6,4: car cossiran albir / so que non puesc vezer / ni auzir ni saber

AtMonsC 1,832: … on mais albir / qu'es astres, mens le cre

PseudoCatT 52,272: Zo qu'es anat cossira / e co qe ven albira

GestaKarS 1830: e de la gran morteudat que aqui fo de cascuna part, no poyria esser dig ni albirat per home

VertCardR 415: Aizo qu'es a venir cossira; / e de tal guissa o albira, / qu'en puesca, s'es bes, esgauzir

GuerreNavS 4679: Tan grandas son las ostz que no fa d'albirar

DoctrAcMarshRaz 683: Si aytal trobador grazit / En lo lur chantar han fallit, / Chascus en lo sieu cor albir / So q'hom pogues dels malvatz dir.

LeysAm2A 1841: Midons qan vey ez albiri / Amb son esgart amoros / Tot le mieu cor s'en conorta

f. 'imaginer, envisager, concevoir'

PCardV 9,32: qan l'us las fai, l'autre·s taing s'o albire [var. qu'o albire]

GuerreNavS 2854: Empero autre fait es per nos albiratz / Que nos seria honor e granda salvetatz

g. 'considérer, tenir compte de'

GuirRiqLo 21,27: quar savis es clamatz / qui sap aver culhir, / ab que dreg no y albir

GuirRiqLo 22,33: Qui vol far ren / ses ben, / deu albirar / lo mal e·l dan que li·n pot avenir

VertCardR 230: E coseil ti premeiramen / que totas causas ben cossires, / estmes, perpesses et albires

h. [+ interrogative] 'réfléchir (à la question de savoir), se demander'

PSalvRiquerPAr 306,64: … ans deu arbirar / cum puesca far / ab bon resso / culhir las flors…

RostBerB 5,47: Mos cors non remira / ren als ni desira, / … / ni plus non albira: / si non m'a en ira, / mas quo no·s [ms. notz] regira / ves mon languimen?

AntRacJeanrJoies 45,50: Car ont ira l'arma nengus albira

FlamMa 5102: Flamenca pensa e consira / et en son cor dis et arbira: / «Consi puesc far eu…

BrevAmR4 26019: … / albiran per corporal lutz / quan grans pot esser sa vertutz

i. a. que 'se rendre compte du fait que'

ChirRogR 737: mais quant de blanc es om taquatz, sai et arbir / que gent et ben a gariment poira venir

ChirRogR 855: Can festola nais en so col, pens et arbir / que non es leu, segons que monstra, per garir

BrevAmR2 1785: … quex en son cor s'albire [var. albire], / per tal qu'en error no·s vire, / que sos frevols entendemens / non es per re sufficiens / az entendre la veritat / perfiecha de la deitat

j. ᴅʀᴏɪᴛ 'estimer la valeur de, évaluer'

DonPrM 817: albirar – estimare

1204LPrivClôtM 104,9: Establit es que proszomes lials de Monpeylier ab sagramen sian elegustz, lical devon albirar ab sagramen los bens d'un cadaun, e manifestar quan cadaun deia donar…

1204LPrivClôtM 104,7: Com proshomes albiron los bens d'un cadaun

k. ᴅʀᴏɪᴛ 'recenser'

1397LÉtPrGH 12,7a: et que totas las vilas ho castels en que si fan las sals de Prohensa si deia albirar per los officials et sendegues dels ditz luecs hon a salins

1397LÉtPrGH 12,26a: … al cas que denguna cieutat, vila ho castel fos renuent al dich prest… que monsenhor lo senescal e·ls conselhiers los puescan et deian albirar et encontenent penre de lurs bens… coma deute fiscal

1398LÉtPrGH 16,21a: Item, que las vilas en que a salins, nostra dita dama las puesca albirar justa que poyran despendre de sal rasonablament.

l. 'estimer le nombre de'

GirRoussH 2180: Er vi cinc gonfanons d'un bruel eissir; / Mil chevaler les segent, tant les arvir.

GirRoussHo 1576: Per vei ·ɪɪɪ· gonfainos d'un brulh issir, / ·ᴍ· chavalier los segon, tan los albi(e)r.

JaufreB 9678: Que caveilliers i vengron tan / C'a pena en sai comte dire, / Mais enpero ben los albire / Que n'i pot aver ·ᴄ· millers

m. 'ajuster [un coup, un tir]'

ComteFoixRiquerPAr 307,89: car frances sabon grans colps dar / et albirar / ab lor bordon

FierB 1636: E·l comte feric luy per granda volontat, / et albiret son colp et a·l ben azesmat.

CroisAlbMa 203,54: E cant la gata·s vira e complic los passetz, / Lo trabuquetz albira e abriva sos gietz

2. v. intr.

'ajuster son coup, viser'

RaimCornNoulCDeuxMss 23,14: Que mielhs adreg pot gitar un cayrel / Quasqus de pres albiran que de lonh

CroisAlbMa 188,35: E tira e cossira ez albira membrat, / E fier·n Gui de Montfort, que vi aprimairat

3. v. pr.

a. 'penser, croire, supposer, considérer [que…]'

PAlvF 2,37: e m'albir / e dic vos d'amor nems conia / que paors es de perir / …

GuilhSDidS3 261,10: Don, del sompni vos dirai, segon m'esmanza, / Co q'eu m'en pes ni·m n'albir en mon corage

ArnMarGambCSal 4,70: que non cre ni m'albir ni·m pes / c'anc tan non amey, luenh ni prop, / dona…

GaucFaidM 43,44: … / ni fals lausengiers non creja / de mi, ni s'albir / qu'ieu vas autras·m vir

GaucFaidM 34,45: … et no s'albire / qu'autra mi deman, / qu'ades, vas on qu'ieu m'an, / suy sieus…

GaucFaidM 39,45: mas tant aut etz, per q'ieu m'albire, / que ja non aurai jauzimen / s'Amors vas mi no lo dissen

FolqMarsSq 13,48: … e di lor ses doptanssa / que totz aitals sui cum ieu eis m'albir / e no m'en pot nuills fatz enfadezir

FolqMarsSq 2,30: … per qu'ieu m'albire, / si m'aucietz, que no·us estara gen / car lo mieus dans vostres er eissamen

RaimMirGambCSal 8,23: mas per tal que negus no·y falha / ni s'o [éd. so] albir, / qu'ieu vuelha per plazer mentir, / an ar conoissser…

RaimMirT 18,22: Ges la belha qu'ieu plus am no s'albir / Qu'en re l'ensenh ni·l casti ni·l despona

FalqRomAG 17,6: … lieuriest ton cors a martire, / don mos cors en pessan m'albire / que trop fezist d'umilitat / segon ta auta poestat

ArnCatB 3,12: … qar ieu m'albir / q'el mon non es neguna benvoilhensa / qe si' egals a la soa entendensa

AnonDesc7ElCairL 15,28: car servir e obezir vos voill, / com albir [ms. quo m'albir] quan vos remir a oill, / que grazir dei, quan sospir ni·m doill

BonCalvoB 11,31: Mas ieu m'albir, gardan totas razos, / que peccatz es qe las genz sobrepren.

RaimTorsP 6,41: … ben m'albir / q'eissamenz, ses failhir, / chascuns lauçar poiria / n'Enric…

BertZorziBertTrIt 68,93: …·l plainz faigz es / Ab gai sonet coindet e d'agradage; / Qu'estiers m'albir / Qu'om chantar no·l pogues

CervGouirAlba 17,14: tan m'es la nuytz fer' e salvatg' e dura, / … / per que m'albir / que m'an trop tardan l'alba

GuirRiqPadenPast 139,84: Senher, ges no m'albire / que ma malsabensa / vos saubessetz pessar.

GuirRiqC 176: c'albir me que negus / d'est' amor enflamat / non seria pagat / c'aiso auzis…

GuirRiqL 4,322: et hom d'el no s'albir / qu'en merme de poder

AtMonsC 2,42: per que·l vuelh far secors / a so sen afortir, / ves que·m pes ni m'albir / sos obs de mon saber

AtMonsC 5,123: Mai senher, can s'albira / que no sera punitz, / es peiors et arditz / a complir son dezir.

GuirRiq/EnrRod/PPeletHarveyPPart 2:802,17: que si·l prezatz, forssatz, de pretz s'estranha, / de son senhor s'albira qu'es la votz, / per que·l blasme no·s preza una notz

BertrParPirotRech 604,73: De Constanti l'emperador m'albir / que no sabetz com el palaitz maior / per sa molher pres tan gran deshonor / …

AmSescGambCSal 15,73: per qu'ieu tem e·m pes e m'albire / que, s'ieu muer per vos de dezire, / no·us aus falhir, venha com venha

RaimCornNoulCDeuxMss 20,50: Trepar de mas e janglar de vertat / Es vils solas trop may qu'om no s'albira

RaimCornNoulCDeuxMss 48,14: Dona, quan remiri / Vostre cors, m'albiri / Qu'en paradis sia

TomPerR 2,46: mas car yeu say que·l reys pendria honrança / en vos amar, ja per ço no m'albir / q'a vos plagues, dona, mos prechs auzir

CroisAlbMa 190,28: E car Merces s'albira que cauzimens no·us platz / Vol Merces e Dreitura que ab lor contendatz

CroisAlbMa 208,66: Mas pero, per natura e segon qu'ieu m'albir, / Autre paire s'irascra cant vis so filh morir

CroisAlbMa 210,82: … no m'albir ni no·m pes / Vis tant bona mainada cum cesta c'ab nos es

GestaKarS 1788: Senher, yeu m'albir e no y duptetz, que anueit hi a intrat secors.

GuerreNavS 752: En la Navarreria anego s'albirar / Que·l valent don Garcia podia molt mandar

GuerreNavS 1754: … anego s'albirar / Que lo governador non pogui aquo far

BrevAmR3 10368: E no s'en deu erguolhozir / qui fai almorna, que s'albir / que Dieus grazisca tan son do / que totz sos peccatz li·n perdo

BrevAmR4 19530: … / quan que·l paires malvatz sia, / lo filhs se deu, tota via, / albirar de sa persona / que sia sancta e bona

GlossItC 114: (C)m'albire .i. penso

ÉvSJean2H 16,2: Mays ve hora que tot hom que vos aucira, se albire sacrifici donar a Dieu.

SFrancA 6.6,8: … ieu me albiri verament que el mot mays fora conoissent e gracios a Dieu que yeu no son

ÉvNic3T 105d,11: E Gamaliel que ac vist a Judas compra viandas, albiret se que Jhesu Crist volia far calque cauza.

ÉvNic3T 120c,25: E adonc albirero se que… Dius l'avia mes en paradis.

LegAurT 118,23: E albirava se que verges joves tant coma aquesta era, non era leguda causa que fos esposa de home tan vielh.

b. so m'albir 'à mon avis, selon moi'

GirBornS 2,34: Hieu crey be q'il ho volria, / Mas no·m pot ges trasailhir / Vostre coman, so m'albir

PonsOrtT 2,30: ni fis endreit lieys fallensa, / mas sol d'aitan, so m'albir, / quar la tem e n'aus ben dir

ElBarj/RefTretsHarveyPPart 1:278,25: qe d'una vetz n'aures pro, so m'albire!

PBremRNovD 3,7: Ma li bon coneisidor, / ce sabon causir, / tenon, so m'albir, / so ce mais val per meglior

GuirRiqPadenPast 135,10: «Senher, et yeu anava vos sercan.» / «Toz', aissi etz vostres anhelhs gardan!» / «Senher, e vos en passans, so m'albir

GuirRiqC 417: E aiso es le sens / d'En Guiraut, so·m albir.

GuirRiqLo 22,26: quar mos sens deu mo folh voler sobrar / e·l bes lo mal per razon, so m'albir

AtMonsC 4,262: Qui doblamen ditz, so m'albir, / piegers es qu'autres lauzengiers

P2/GuilhHarveyPPart 3:958,29: Dretz e poders vens ades ab sufrensa / tort felnial, En Peire, so m'albir

P2/GuilhHarveyPPart 3:960,46: A seinhor tainh, so m'albir, la faillensa / que vasall fay, En Peire, de punir

AmSescSansTDid 3,261: … «Don' ieu suy fis / que vos dizetz vertat, / mar yeu o ai somiat / enaisi, so m'albir

AmSescSansTDid 3,339: … c'om no pot ies / aver tal sobresen / que tot son falhimen / conogua, so m'albir

BernPanJeanrInedBarc 5,54: Canso, pe·l mon vay segur, que repreza / Per home nat no seras, ço m'albir

CroisAlbMa 112,4: A Tolosa la gran s'en van tuit, so m'albir

c. s'a. en, vas 'tourner ses pensées vers'

RaimMirT 1,7: Pero no m'es a vejaire, / Si tot joys d'amor me tira, / C'om qu'el mieu pensat s'albira, / Fes avol son ni mot vaire.

GuirRiqLo 21,51: No sai vas on m'albir / per menhs d'afan sufrir.

AmSescGambCSal 15,61: Pero en vostra gran valor / m'albir et ay bon' esperansa

BertrSRoscaJeanrInedBarc 12,62: … per que s'albira / En vos servir mon cor ferm e cossira / Qu'etz de pretz flors que totz bos ayps assaya

d. s'a. de 's'occuper de, s'intéresser à'

PBremRNovD 9,29: mas ieu n'ai man san cors sercat, / … / non es gient c'ieu no me·n albir / for sel e ce trop falsetat

PBlaiG 39: quar de lieis tenc tot lo sen e l'albir / qu'al mieu albir morrai, si no·s n'albira

e. 'penser à, (s')imaginer, se représenter'

JRudP 6‑1,27: E quan m'albir qu'ieu me n'an la / En forma d'un bon pellegri, / Mey voler son siey…

ArnDanE 17,5: e quan m'albir cum es de pretz al som / mout m'en am mais quar anc l'auzei voler

GaucFaidM 17,45: que tant m'es bos quan mi pens ni m'albire / vostra valor…

RaimMirT 45,5: Et on plus fort m'albire / Lo maltrag ni l'afan, / Ieu requier merceyan / A midons…

GuirCalE 6,15: E quan m'albir / Del vostre cors plazen, / Gay, avinen, / Los bes…

RambBuvM 2,12: … capdelar cuit tot l'emper / quant m'albir cum d'amor me vai

ElBarjS 14,34: No sai far mon at ni mon pro / vas nulha part; tant no m'albir, / e ia no·y vuelh esdevenir / s'ieu no·us bays la boc'…

CadZ 2,18: E no·s tanh ges qu'hom s'albir / Tot so qu'en pot avenir

CadZ 18,5: … / Non ai poder – tant no·m pes ni·m albir – / Ne null respeig, vas cela cui dezir

GuilhPCazM 10,13: Be·s degra albirar, ans qu'aital cor se meta, / cum solia·m far tercia et ora nona / e las autras horas…

PistHB 4,19: Domna, eu tem que, se·ill demand s'amor, / … / … que s'albir son pretz e sa ricor / e que diga que ja no m'amara

GausbPuicS 10,56: Qui be s'albira·l joven / E la cortezi' e·l sen / Del rei d'Arago valen, / L'esbaudimen es sobriers

AdNegG 70,11: … per qu'eu m'albire / Ço dunt puosc esser joios

RaimCastG 3,18: E si tot si fon vertatz, / quan be·m albir sa valor, / non aus dir tan de ricor / …

AimBelP 5,36: q'eu iur per lei q'eu l'am tan coralmen / que nulh mon dan non conosc, quan m'albir / ren qe·ill fos mal…

GuilhMontR 9,34: … / c'a mi·n creis jois, can ben pes ni m'albir / co·s fa midons part la melhor grazir

PBlaiG 40: Si s'albira·l gai solatz que·m covenc, / tal re·m covenc, don dei l'afan sofrir

LuqGatB 3,19: Donc albir se, pois tals es lo rezos, / si se·n rema, tot zo q'om en diria

CervR 33,44: … e viu xantan joyos / can vos m'albir e remir los Cardos

CervR 67,28: eras m'enten tals que no·m volgr' ausir, / car mal m'albir ans que sia dubtos

GuirRiqPadenPast 134,65: Toza, quan falhensa / cug far, per sufrensa / Belh Deport m'albir!

GuirRiqL 2,92: c'albir me lo gran alegrier / c'ab vostra companha·m darai, / car tota l'am e tota·m play

GuirRiqL 7,498: Mas ·ᴄ· tans m'es pus grieu / can no·i puesc avenir, / que·l malsaber m'albir / c'amdui devem aver

AtMonsC 4,171: Al senhor fa far falhimen / qui contra sa companha·l ponh, / … / car non y a petit ni gran / que massa per se no s'albir.

GuirRiq/EnrRod/PPeletHarveyPPart 2:806,75: Guiraut Riquier, mens a en que·s refranha / sel c'ofen Dieu, s'albiran qu'en la crotz / fo mes per nos…

CroisAlbMa 151,27: Anc no cugei vezer ni·m degra albirar / Qu'ieu ab la santa Glieiza pogues tant mescabar!

BrevAmR5 31033: E daus autra part s'albire / la gran dolor e·l martire / de celas que mal o han fag

f. poder/saber s'a. 'pouvoir (s')imaginer'

CadZ 19,35: Qu'ieu tan vos am, pros dona, coralmen / Que res el mon albirar non poiria / L'amor part del trop mieils qued ieu n'enten

DaurelM 1922: Gran ac la barba, qu'om no·l poc albirar: / Ben a ·vii· ans no la·is laissetz ostar

GestaKarS 2666: Lo rey Marsseli, que·lh vic mort, ac ta gran dol et tota sa compaynha, que hom no s'o poyria albirar

PriseDamM 150: E podetz ben albirar que gran gent i ac magganat e mort

GuerreNavS 1382: Car non sabia cert ni·s podi' albirar / Per qual manera·l rey l'avia fait mandar

BrevAmR3 11933: La ira de nostre senhor / se pot ben albirar quascus / que lur es cazucha desus.

BrevAmR3 15940: Fuocs d'iffern es la premieira, / que art de tan gran manieira / que res non o pot albirar

BrevAmR3 16204: … / de gran paor tremolaran, / qu'a penas poiran albirar / que·s puesco bonamen salvar

BrevAmR4 18164: e no sabo ges albirar / quantas gens y cove paguar / en aquela raubaria

BrevAmR4 23011: … «Fai breumen / aquo quez entendes a far». / E negus no saub albirar / sso de que dir o volia

BrevAmR5 27588: quar be·s pot albirar quascus, / … / que nos podem laugieiramen / per femna perdre l'intramen [c.‑à‑d. en paradis]

GuilhBarraG 1525: … / cum lo portero ricamens, / no cug que negus hom vivens / o pogues dir ni albirar

GuilhBarraG 4647: Le gaugz fon grans a meravilha / que luns hom no·l poc albirar / ni corage d'ome pessar

g. s'a. de '(s')imaginer, se représenter'

BerPalB 8,33: per qu'ieu am mais, quar sol albirar n'aus, / que vos puscatz a mos ops eschazer / qu'autra baizar…

GaucFaidK7 1,71: … c'ades pensan / Sa beutat non remir, / L'adreich, gen cors prezan / E·ls bels huoills, don m'albir

AnonGambAnon 3,6: Pero, can pens la gran beltat qe genza / lei e m'albir de la fina valor / q'enanza lui…

h. 'imaginer, envisager, concevoir'

PCardV 9,32: qan l'us las fai, l'autre·s taing s'o albire

AtMonsC 5,32: Mot m'o tenc ad afan, / car nulh falhir m'albir, / car so que non dezir / m'aven a cossirar.

LegAurT 363,18: E quant ho ac fach cum s'o ac albirat

LegAurT 392,26: Aytals turmens coma sabras far ni albirar fay

i. 'se dire à soi‑même'

RaimMirT 1,36: Manhtas vetz ai en pessatge, / Tan m'es de belha companha, / Qu'ieu li disses mon coratge, / Tro que m'albir que remanha

GuilhAugC 7,23: Soven m'albire / que tot m'en partrai, / pueis, quan me vire, / ieu truep mon cor lai.

GuirRiqL 11.1,554: Per que m'ai albirat / que fora covinen / [… lacune]

GuilhRaimGirAppelInedPar 148,42: Gen mi desduelh, / quan m'albir qu'ieu aic merida, / des que l'aic chauzida, / s'amor…

BrevAmR4 26921: E vai s'albirar sanhs Thomass: / «Al rei sera mal si no·i vass».

LegAurT 115,15: E quant Florenti, lo capela, vi que non podia sanch Benesech aucire, albiret se que·l feses tombar en pecat sos morgues.

j. s'a. (alc. ren) 'réfléchir (à qc), méditer (sur qc)'

GirBornS 44,74: E per aisso pren / Qui trop no s'albira / Premiers, car cossen / So c'autre repren.

GormRiegerTr 46,60: L'estiu e l'yvern deu hom ses contradire, / Roma, lo cazern legir, si que no·s vire, / e quan ve l'esquern, cum Jhesus pres martire, / albir se lo cas

BernSicRiquerTr 241,5: Dieus! qui pot dire / ni saber lo turmen? / Qu'ieu, quan m'albire, / suy en gran pessamen.

SordB 43,113: Soven soi agutz demandatz / per que·l segles es peiuratz; / e quan m'o ai pro albirat / preon, ni en mon cor pensat, / …

GuirRiqM 8,27: … / A semblan del bon guerrier, / Qu'endreg pretz mort no s'albira

GuilhRaimGir/PouzHarveyPPart 2:614,21: c'a dreg ten hom per esquiu / penre, qui ben s'o albira

ProvGCervC 3302: La gracia no val / dels auts tan com nots l'ira / dels bas, enans fa mal / qui·l comparar s'albira.

FlamMa 3876: Mas ren non sai qu'ieu deja dir, / et on plus fort eu m'o albir / on meins atrop mot que li faza.

k. s'a. [+ interrogative] 'considérer, réfléchir (à la question de savoir), se demander'

AlbSistS 7,7: … quan mi pes vos qui es ni m'albire, / sol del pessar ai esglay e paor

GuilhPCazM 3,16: que, quan m'albir qui suy ni qals seria, / de sol l'albir suy guays cum s'ieu l'avia

GuilhPCazM 7,11: joy ai companho, / joy ai enviro, / quan m'albir qui so

AimBelP 18,1: Quan mi perpens ni m'albire / qui soi ni de qual part venh / …

SordB 3,17: Quan ben m'albir e mon ric pensamen / de llei quals es a qui m'autrei e·m don, / tan l'am…

CervR 24,39: don mos cors playn e suspira, / mas no·s vira / ans s'albira / per que tot son dan dezira

GuirRiqL 9,156: e·us devetz albirar, / si·eus plai, per que·us o dic

GuirRiqL 11.1,70: e si·l plai, el s'albir / que tanh a servidor

GuirRiqL 11.1,410: Aras vos albiratz / que fan cambiador, / e silh que d'obrador / son don…

GuirRiqLo 2,4: Be·m volgra d'amor partir, / … / mas no puesc. Per que, m'albir.

AtMonsC 4,136: e can de malfachor m'albir / cal home fan pieitz a senhor, / pieytz fan que layron ni trachor / ni nulh malfachor, lauzengier

AtMonsC 5,48: Greu auzera falhir / negus, si s'albires / com silh que l'estan pres / l'aesman son cuiar.

AtMonsC 5,175: Hon mans trafecx se gira, / cascus per se s'albira / … / can senhor acocelha, / com puesca son pro far.

BrevAmR3 15904: E deu s'albirar eichamen, / apress aquell departimen, / la carns e·l corss d'ome quals es

BrevAmR3 16070: … / cossire·l jorn del jutgamen / ab se mezeis, e be s'albir / en cal guiza Dieus deu venir / en est mon…

ÉvNic3T 122a,2: Vejas… albira te si yeu fos fantasma, si no fugira que ja tas oracios non pogra auzir.

l. [+ proposition, + n.] 'se rendre compte de/du fait [que…], reconnaître, comprendre'

GirBornS 11,28: Tot ai perdut / Des qe no s'albira / Com fis li m'er' autreiatz / En sos bratz

ElBarjS 4,4: Si·l belha·m tengues per sieu, / ia bes no·m falhira. / Dirai li o doncs? Non ieu, / quar ben s'o albira.

ElBarjS 6,36: … dregz fora de vos, / donna, si vostra merces fos, / que·us anassetz albiran / quo vos am e vos vuelh…

RaimSalC 5,11: E quant m'albir qu'eu sui de joi loignaz, / Per pauc mos cors del tot no·s desespera.

AimBelP 2,43: No sai cum li·m fassa saber / mon cor, que quant hieu m'o cossir / ades tem qu'autre s'o albir

PBremRNovD 2,8: Piez trai de priço / e plus greu martire / qan ses gizardo / serv e qe s'albire / qe bes ni graz no·l n'eschaia

CervR 25,27: … totz jorns creys tos martires. / Malastruc! Can no t'albires / que no·t val estars ne rires?

CervR 39,21: … / que non es hom que d'ome bo s'albir / aquo qu'el val tro·l pert…

BrevAmR2 972: … / on mais y trobara de be / mais s'albire que no sab re / de la divina natura

BrevAmR2 1785: … quex en son cor s'albire, / per tal qu'en error no·s vire, / que sos frevols entendemens / non es per re sufficiens / az entendre la veritat / perfiecha de la deitat

BrevAmR3 15132: E vol Dieus quez om li deman / los digz temporals bes per tan / que sabcha quascus e s'albir / quez a lui los devem grazir

BrevAmR3 15885: E non a dolor ta mortal / en aquest mon quo d'ome mal / … / quan li membra ni s'albira / qu'offendut ha son creator

BrevAmR4 19022: Enquaras se deu albirar / que·l Diables lo fai desperar, / e deu esser ben viguoros / en rompre sas temtacios

BrevAmR4 21023: Folls es doncs qui no s'albira / que Dieus, quez a plenier poder / … / a sos amics no pot falhir.

BrevAmR5 32907: quar e femna pleniers sens es / que s'albire que no·n a ges

BrevAmR5 34528: et es fols qui no s'albira / … / que quascus merit cobrara / seguon sso que fag sai haura

LegAurT 338,10: E quant l'avesque se albiret que avia fach, ac gran dolor en son cor.

4. albirat p. p. /adj.

a. a. a ᴅʀᴏɪᴛ 'estimé à [un chiffre]'

1432LÉtPrGH 27,13a: Item, an ordenat que las dichas somas si deian pagar… segon lo cartolari dels fuocs et lo recors redierament fach, contant y et comprenant tant solament Aix et Berbentana per los fuocs alsquals son arbiras o reduchs

b. ᴅʀᴏɪᴛ 'recensé'

1419LÉtPrGH 23,41a: … et non sie tengut negun de pagar, sinon per sa rata… encluses los fuecx recoregus et albiras

1423LÉtPrGH 25,4b: … losquals fuacz son en summa, facha calculacion, sinc milia sinquanta ᴠɪɪ et quart, contada la cieutat de Aycs et lo luac de Berbintana que son albiratz

1442LÉtPrGH 30,47b: Item, que cascun luoc, vila et ciutat sie tengut et tenguda de pagar la rata… juxta lo nombre dels fuox del recors derrierament fach… enclus Aix… et totz autres luox que si trobarien recorregutz o albiratz.