ajectiu

Retour 

n. m.

ɢʀᴀᴍᴍ. 'adjectif'

RazTrMarshRaz 7,97: … deves saber que paraulas hi a de tres guizas: la una es aiectiva, l'autra sustantiva, l'autra comuna: ni la un ni l'autre, sustantiu ne aiectiu

RazTrMarshRaz 14,260: En vostre cor devetz saber qe tuit li adiectiu comun, so es a saber, fortz, vils… s'alongan el nominatiu et el vocatiu

RazTrMarshRaz 15,310: Aisi son li adiectiu comun qe varion el nominatiu et el vocatiu singular ab los autres

DonPrM 95: Et de la regla del nominatiu singular que vol ‑s a la fi, voilh ancar traire fors… totz los ajectius neutris quan sun pausat senes sustantiu, si cum: mal m'es…

DonPrM 137: E tuit aquel que fenissen in ‑as larg no se declinon ni·s mudon, sion substantiu o sion adjectiu

DonPrM 831: Et per zo son dit adjectiu, zo es ajusta(n)tiu, car ajustan las soas signifiazons ab lor sustantius.

DoctrAcMarshRaz 33,160: E no·s pot noms substantius / Abreuiar mas l'aiectius.

DoctrAcMarshRaz 40,368: Enl vostre cor sapchatz, aman, / Q'aysi li aiectiu comun van / Con sotils, vils, temenz, sufrenz, / …

DoctrAcMarshRaz 43,447: De los comuns aiectius / Vuoill dir e de lur cors honrius, / Qui fan enls primiers retz mellers, / Menres, iensers

ReglTrMarshRaz 66,234: Per que cove que… si·l sustantiu se abreuia, que l'altra, qui han nom aiectiu, s'abreuien, en axi co Deus es bos

LeysAm2A 3403: Dieus es noms sustantius aysi, / Tot poderos, benignes, sans / Son ajectiu am lors semblans

LeysAm2A 3779: Adoncs la paraula s'agensa / Si·l final s del ajectiu / Hom no profer, si be s'escriu, / Coma: grans senyors e grans pestres / Fo Sants Cernis e Sants Silvestres.

LeysAmA 3:25,3: Doas manieras havem d'ajectius, so 's assaber adjectiu de votz e de significat, et aytal [c.‑à‑d. a. de votz] son veray adiectiu, coma bels, bos

LeysAmA 3:24,13: Adjectius significa lauzor o vituperi, meja o acciden: lauzor, cum bos, bels

LeysAmA 3:25,13: Li adjectiu de votz e de significat am lors sustantius se devo acordar en tres cauzas: en cas, en gendre, et en nombre

LeysAmG 2:38,3: Noms sustantius es cant ses ajutori o ses ajustamen d'autre pot estar en ordinatio de paraulas… Adjectius fay tot lo contrari que per si meteysh estar no pot…

LeysAmG 2:38,20: Li altre son adjectiu cant al significat, et non ges cant a la votz, ans so be sustantiu, coma maestres, doctors… E per so vezetz qu'om ditz maestre Peyre, et adonx aquel mestre es adjectius aqui, quar am nom sustantiu s'ajusta ses tot meia.