agut2

Retour 

n. m.

'clou'

GlossLatB 58a: clavell vide in agut

1379GNO 14c: Item triginta agutz de Borgalelh

LCRoqR 3v: It. Johan de Reco deu que pres el meteme a xxᴠ de novembre ᴍ ɪɪɪc ʟxxxxᴠɪɪ per xxxᴠɪ agutz de ɪɪɪɪm

1418‥26 ManosqueLRaisPrB 48,8r: … ay contat ambe maistre G. Fulco, fabre, de tot quant hieu li devia… tant de ferrar e refferar, aguar, e dels agutz de la tina quant de totas autras cauzas…

1516GNO 15a: … clavos sive agus appellatos agus de barcha vielha

1536 Alpes‑M.DocMidiM 541,35: Item, ha pagat per sieys lieuros de ferre vielh, comprat per far d'agus per la gruo

1536/37 Alpes‑M.DocMidiM 571,4: Item, havem comprat de senepos per metre en losd. bastions… Item, en d'agus a Glaude Bastart…

1548 Alpes‑M.DocMidiM 575,43: Plus, aven fach ung cubersel a la cayssa de la villa, de noguier, et pladear [?] una serralha ambe los agus