*abair

Retour 

SordB 2,31: … ·l jorn mil vez volri' esser fenitz, / tan mi destreing lo dartz don sui feritz / al cor d'Amor, per qe·l mortz m'es ayzida [var. m'es abaida]