agitacioṉ

Retour 

n. f.

'mouvement, remuement'

AlbucE 217,13: E donc quan no es en le loc tortuositat apparent ni so no es feyt deves le tieu tocament quan toquas le os am agitacio e le malaute no atroba gran dolor, lahoras no es aqui fractura.

AlbucE 218,11: E aprop annecteys a… strictura de aquel membre e repaus e tranquilitat; amoneste le malaute sobre aquo e fay le squivar que no maugua aquel… e ves la sua revolucio e agitacio, e deves la sua egestio

ElucHR 283,9: Vent es movement de vapor seca… Per sa forsa es de palhas elevatiu, de polvera et cendres esparsiu… per sa agitacio, de spuma en l'ayga causatiu, de plana ayga perturbatiu.

InstRictD 63,4: … si tu as procurat obortiment… ou per estreictura de vestimens, ou per dansas, ou per desonestas movemens & agitations de corps