[afitar2]

Retour 

v. tr. dir.

'délimiter, borner'

ForsBĂ©arn2D 105,34: Qui passara per los camiis deus bedatz ab bestiaas, si mau no y fe, no deu esta carnalat; et tals camiis deben esta affitatz & extermiatz.