[afirmatiu]

Retour 

adj.

ɢʀᴀᴍᴍ. 'qui exprime une affirmation'

LeysAmA 3:173,19: Encaras dizem que aquest adverbis no, cant enterroga, es affirmatius, coma: no sabes tu be que si mal fas mal trobaras?

LeysAmA 3:171,17: Las significatios del averbi son logals o tenporals, enterrogativas, prohibitivas, negativas, affirmativas, jurativas… Affirmativas, coma: oc, ayssi, yshamens, amen.

LeysAmG 2:408,11: E devetz saber que, segon l'opinio d'alqus, aprop locutio affirmativa no deu hom pauzar ni

LeysAmG 3:388,24: Si de be far non yest curos, / … / Encaras se podon dire li dig verset per paraulas affirmativas, coma: / Si de be far yest perezos…

LeysAmG 2:408,31: Empero nos dizem que ni pot hom pauzar aprop locutio negativa o affirmativa e que aprop negatio… es negatius, coma no ofendas ton payre ni ta mayre

LeysAmG 2:410,17: Dizem ysshamens que jassiaysso que nos reputem nulhs e negus per affirmatius segon romans ayssi be coma lunhs e degus… miels es dig segon nostra opinio lunhs, alqus o degus