afinar2

Retour 

1. v. tr. dir.

a. 'épurer, améliorer la qualité de [une substance matérielle, un produit]'

GuilhMagN 2,50: qu'autre blat ai vist ab fromen / afinar et ab plom argen

GuirRiqC 358: … ses luy [c.‑à‑d. lo plom] afinar / jen ni be ni purgar / li metalh no·s poirian / noble…

RecPyrB 419: Per afinar calque cauza que te velhas que se fases plom, pren de coparos e de solpre… e d'aquelha podra met ·ɪ· liegz al fons de ·ɪ· saquet de telha nova, e apres ·ɪ· liegz de so que volras afinar

1445StatMunMarsP 264,31: Item, que nengun conreayre non auja engrayssar de grayssa de tripier ne de cosina, sinon que sia afinada sufficienment e compostada anbe ben seu…

b. 'aiguiser, tailler en pointe'

GirBornS 48,13: E qi de fort fozil / Non vol coutel tocar, / Ja no·il cuid affilar [var. afinar] / En un mol sembeli

ArchBPyrLespyR 1:17a: A Johan de Belloc per afinar los paus, ɪᴠ soos

c. 'rendre plus subtil, rendre plus raffiné [qc]'

JRudP 2‑1,6: … / E·l rossignoletz el ram / Volf e refraing et aplana / Son doutz chantar et afina, / …

MarcGHP 15,4: Cortesamen vuoill comensar / un vers, si es qi l'escoutar; / e pos tant m'en sui entremes, / veirai si·l poirai afinar, / q'era voill mon chan esmerar

CercT 3,31: Plas es lo vers, vauc l'afinan / Ses mot vila, fals, apostitz, / Et es totz enaissi noiritz, / C'ap motz politz lo vau uzan

GrimGausmF 63: e vec vos del vers la fi / qu'En Grimoartz vos espelh, / qu'ab joi lo lass' e l'afina, / si·s qui be·l chant ni l'espelha

BernMartiB 3,61: C'aisi vauc entrebescant / los motz e·l so afinant

GirBornS 29,7: Q'el mon non ha / Doctor qi tan prim ni plus pla / Lo [c.‑à‑d. lo chantaret] prezes, / Ni miels l'afines

GaucFaidM 9,20: Aquel esglais, et aquella temors, / m'afinet si mon cor, ses totz engans, / c'ans puois vezers d'autra no·m fo sabors

PRaimC 10,44: Lo vers vai a la fenida / Q'En Guicart d'Anton l'afina.

UcBac/Bertr4HarveyPPart 3:1252,32: N'Ugo, ricors no·i noz ni paubretaz, / des q'amors a los dos cors afinaz.

AimBelP 11,54: Ben i pren / qi enten / en vos, douse reina, / c'ab iauzen / pensamen / son dezirer afina

DPradS 13,12: Totz hom qui ben pot afinar / son cor en Dieu, e desamar / so que Dieus ten a desamor, / …

BertZorziL 13,2: Puois ieu mi fenh mest los prims entendenz / Saber un chant primamenz afinar, / Be tanh que·m pes ab prim vers demostrar, / S'ieu en sui prims ni sai esser valhenz

BertZorziL 13,50: Hai! belz cors prims, chauzitz pels entendenz, / On totz prims aibs volc natur' afinar, / …

BertZorziL 13,34: E car tan prims non sui ni entendenz / Qu'en tot saupes sos prims laus afinar, / Dirai…

CervR 60,34: Trobayre pus prim non es / el mon de xanz afinar / de tals tres…

CervR 86,26: E totz obrers can obra pusc' obrar / ez afinar be fay gran maestria

CervR 108,40: Na Per‑sens‑bo no fi res comensar; / per qu'al Rey bo vuelh mos chans afinar, / arditz assays rey reguard' e melhura.

CervR 14,24: d'Anglerol' ab Cerveyra finaria / l'escrit, ço dix, car valor affinava

CervR 47,43: A Cardon' a tal domn' e tal seynor, / c'ab Sobrepretz cascu valor affina.

d. 'rendre meilleur, perfectionner [qn]'

GaucFaidM 53,44: … aissi for' afinatz / vas lieis, cum l'aurs s'afina en la fornatz

PonsCapdR 16: aissi cum l'aurs afina el fuec arden, / suy afinatz [var. fuy afinatz] quan saup son fin cossire

BertZorziL 6,67: Anz m'a tot al sieu coman / Tant afinat fin aman / C'afinar plus no·m poiria, / Si·m saup plazen affinar / Jutgan m'en sa senhoria / Ab un dous esgar

BertZorziL 13,18: Qu'autra non es prima ni entendenz / Qu'ab si·m pogues ab primes' afinar / Per nulh prim faig…

BertZorziL 6,68: Anz m'a tot al sieu coman / Tant afinat fin aman / C'afinar plus no·m poiria, / Si·m saup plazen affinar / Jutgan m'en sa senhoria / Ab un dous esgar

CervR 47,4: Reys castelas, tota res mor e fina, / mais non o fay la domn' on vos chantatz, / que·ls enemics te bais ez encantatz, / e sos amics creix d'amor ez afina

e. 'étalonner'

1279DocIndF 1:289,15: Item devo aordenar qui tenha lo senhal del argen… Item qui tenha lo marc e la balansa per affinar los pes.

DocMillau2A sans contexte

1354Pans3 sans contexte

f. 'tromper par artifice'

CroisAlb2Rn 3:333a: Los volguessen decebre ni afinar

2. v. pr.

a. 'devenir plus pur, gagner en qualité [en parlant d'une substance matérielle]'

GaucFaidM 53,45: … aissi for' afinatz / vas lieis, cum l'aurs s'afina en la fornatz

GuilhDurfAppelInedPar 131,34: Quon aurs en fuec o cum aciers en farga / s'afin' ades…

BrevAmR2 5672: Totz metailhs en fuoc s'afina

RecVinMulomT 10: Si tu vols far affinar o donar color a ·j· tonel de vin vermelh… e aissi aura(s) lo vin color e s'afinara dedins tres jorns.

RecPyrB 419: … fay ho bolir fort, e segon que tas pesas seran fortas, aytan penharan may a s'afinar, e trobar[a]s l'argen que issera tot per sy

b. 'devenir plus subtil, devenir plus raffiné [en parlant de qc]'

JRudP 2‑2c,6: … / E·l rosignolet el ram / Vol' et refrang et aplaina, / E son novel chant s'afina, / …

GirBornS 21,34: Pois de sai s'afina l'us pans, / De l'autre pens que non s'abais

PVidAv 5,28: A tal domna·m sui donatz / Que viu de joi e d'amor / E de pretz e de valor, / On s'afina si beutatz / Cum l'aurs en l'arden carbo

CervR 12,4: – lo loch … / … on pretz s'afina

c. 'devenir meilleur, se perfectionner [en parlant d'une personne]'

PCardV 41,21: Tot autresi com l'argens / el fuec ardens torna fis, / s'afina e s'adousis / lo bos paubres passiens / en las trebaillas cozens

BertZorziOrozLírRel 7,16: Qu'en alegrier / a tot iorn mais s'afina, / sol esperan / lo ioi perpetual, / …

BertZorziL 13,15: E com eu l'am primamenz vuelh mostrar, / Qu'om no·s pot plus primamenz afinar, / Com al primer li sui fis entendenz.

CervR 47,21: … que·l mal torn' en douçor / qui finamen en leys servir s'afina

GuilhOlSchultzStud 266: per que als paucx enfans val / c'om lor do bona doctrina, / on quecx pauc e pauc s'afina

GuilhGras/RaimCornNoulCDeuxMss 31,27: – Mossenh' en Ramon, nessiera / Fam e set e marrimen / Auretz, servan la paubriera, / Bezonhan, al ric manen / Los sieus pecatz remeten. / Eneyssi Dieus o diclina. / Doncas le rix may s'afina / Riquezas pojan en sus, / E per bon us / Ve·l rix al vostre conclus.

BrevAmA 25657: … / En la qual ardor divina / Humanals arma s'afina / Et ieys del roilh de peccatz

3. v. intr.

a. 'devenir plus pur [en parlant d'une substance matérielle]'

PonsCapdR 15: aissi cum l'aurs afina el fuec arden, / suy afinatz quan saup son fin cossire

RecVinMulomT 10: Si tu vols far affinar o donar color a ·j· tonel de vin vermelh… e aissi affinara tost lo vin e vendra a punh.

b. 'devenir plus subtil, devenir plus raffiné [en parlant de qc]'

BertZorziL 13,47: Que·l prims volers mi feira gen mostrar, / Qu'en far son joi primamenz afinar / Non tem morir; tan sui prims entendenz

c. 'devenir meilleur, se perfectionner [en parlant d'une personne]'

PonsCapdR 12: Fis li·m autrey quar fis vuelh sieus estar, / quar li sui fis e quar l'ai fin talan / que fait m'a fi e tan fi afinar

PCardV 41,21: Tot autresi com l'argens / el fuec ardens torna fis, / s'afina e s'adousis [var. afina e asantis] / lo bos paubres passiens / en las trebaillas cozens

LanfCigB 25,28: Om non la vi ni non l'auzi nomnar, / Qe non la fes sa domn' e son seingnor, / Car fazia ab gaug et ab douzor / Los crois valer e·ls valenz afinar.

4. n. m.

'affinement, raffinement'

BertZorziL 13,58: Als entendenz fai mon prim vers saber, / Qu'om l'afinar non deu als prims cubrir

5. afinat p. p. /adj.

a. 'épuré, affiné [en parlant d'une substance matérielle, d'un produit]'

1397Pans3 5b: pansa de vair afinada

1422 DoatRn 3:333a: De fer o de metall affinats

b. 'aiguisé, pointu'

GuirCalJeanrTrGasc 32,16: Pueys lans' un dart de plom gent afinat.

c. 'subtil, raffiné [en parlant de qc]'

CervR 41,40: e no faray huymays vers ne chanços, / car hom ses sal no fay xantz afinatz, / ez eu no n'ay tro que vos la·m rendatz

CervR 53,10: … ab fi valeros cor sirven, / car hom axi conquer pretz affinatz

d. 'accompli, parfait [en parlant d'une personne]'

PAlvF 16,50: quar si trop tens / mi fes fals' amistatz, / ia·m sent tenens / de fina afinatz

PCatF 15,31: Axi suy fis afinats totz rendutz / De cor, de cors encoratz, ses fals cutz.

PCatF 15,46: Acelh quez es ab los fis affinatz / Ez ab los autz, aut se sab mantener, / E de folh vol vol en grat retener

BonCalvo/LuqGatHarveyPPart 1:220,18: Luchetz, aqel qe fai parer fegnien / q'es amics douz et amics afinatz / …

BertZorziL 6,66: Anz m'a tot al sieu coman / Tant afinat fin aman / C'afinar plus no·m poiria

BertZorziL 17,50: Volria amors c'a mi vengues la sortz / D'eser de joi senes par avondatz / E sobre totz fins amans afinatz

FolqLun/GuirRiqHarveyPPart 1:360,26: Folquetz, fin' amors comanda / c'amans afinatz, / pus s'es a don' autreyatz, / li port tot' onor sens ganda